Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język i społeczeństwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-JS-32SCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język i społeczeństwo
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Cele kształcenia:

zaznajomienie studentów z głównymi zagadnieniami socjoligwistyki

uporządkowanie wiedzy dotyczącej grup społecznych i roli języka w ich funkcjonowaniu

doskonalenie umiejętności analizy funkcji języka w różnych aspektach życia społecznego

kształtowanie świadomości zróżnicowania typów wspólnot i języków


Pełny opis:

TP_01 socjolinwistyka jako nauka humanistyczna

JiS_01

TP_02 różne aspekty rozumienia pojęcia język JiS_02

TP_03 język jako przejaw kultury JiS_01, JiS_03

TP_04 relacje: język - rzeczywistość JiS_03, JiS_04

TP_05 społeczne zróżnicowanie języka JiS_03, JiS_04

TP_06 wiek i płeć jako determinanty językowe JiS_03

TP_07 przyczyny zmian językowych

JiS_03, JiS_04

TP_08 język pisany a mówiony JiS_04

TP_09 język mediów JiS_04

Literatura:

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjologia języka, Warszawa 1977.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 uzup., Lublin 1997.

Język a kultura, t.10, Języki subkultur, pod red. J. Anusiewicza, B. Sicińskiego, Wrocław 1994.

K. Handke, Socjologia języka, Warszawa 2008.

Polański E., Miejsce socjolingwistyki w nauce o języku, „Socjolingwistyka” 1980, nr 3, s.9-20.

Leszczyńska K., Skowronek K., Socjologia języka / socjolingwistyka a społeczna analiza dyskursu. Perspektywa socjologa i językoznawcy, „Socjolingwistyka” XXIV, 2010

Efekty uczenia się:

JiS_01 zreferować relacje pomiędzy społeczeństwem a językiem K_W02, K_W04

JiS_02 wymienić główne metody badań socjolingwistycznych K_W06, K_W07

JiS_03 wyjaśnić wpływ czynników zewnętrznych na język K_W07, K_W08

JiS_04 wyjaśnić funkcje różnych odmian języka K_W06, K_W07

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza (95–100%)

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza (90–95%)

dobry (db; 4,0): dobra wiedza (80–90%)

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, ale ze znacznymi niedociągnięciami (70–80%)

dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, ale z licznymi błędami (60–70%)

niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza (poniżej 60%)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Patryk Borowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.