Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia serbskiego języka literackiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-HSJ-32SCDL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia serbskiego języka literackiego
Jednostka: Instytut Filologii Słowiańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty obowiązkowe dla III roku filologii serbskiej (studia licencjackie)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku studiów serbistycznych (studia licencjackie)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Kierunek studiów:

studia slawistyczne, specjalność: studia serbistyczne

Cele kształcenia:

zaznajomienie studentów z najważniejszymi procesami rozwojowymi serbskiego języka literackiego,

doskonalenie umiejętności syntezy i analizy dawnych i współczesnych zjawisk i procesów językowych oraz umiejętność przewidywania kierunków rozwoju;

usystematyzowanie językoznawczej wiedzy teoretycznej dotyczącej języka literackiego;

kształtowanie świadomości i wrażliwości na dziedzictwo językowe Słowiańszczyzny południowej, zwłaszcza obszaru serbskiego.


Pełny opis:

Język literacki i role przez niego spełniane, norma językowa – rozróżnienia terminologiczne. HCJ_02, HCJ_06

Przegląd etapów rozwojowych w dziejach serbskiego języka literackiego. HCJ_01, HCJ_03, HCJ_04, HCJ_05

Dzieła o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju języka na poszczególnych etapach (zabytki językowe, słowniki, gramatyki, literatura). HCJ_05, HCJ_06

Zmiany w alfabecie i rozwój normy ortograficznej. HCJ_01, HCJ_03, HCJ_04, HCJ_05

Rozwój warstwy leksykalnej języka serbskiego, kodyfikacja utrwalonych zmian językowych, innowacje. HCJ_01, HCJ_03, HCJ_04, HCJ_05

Puryzm językowy w poszczególnych okresach rozwoju języka serbskiego. HCJ_01, HCJ_03, HCJ_04, HCJ_05

Zmiany ustrojów i rozpad terytorialny państw oraz ich konsekwencje w obszarze językowym. HCJ_01, HCJ_05, HCJ_06

Współczesna norma językowa i przewidywane tendencje na przyszłość. HCJ_03, HCJ_05

Literatura:

R. Bońkowski, Słowianie środkowopołudniowi na przełomie XX i XXI wieku. Język – Religia – Naród - Państwo, Katowice 2010.

H. Jaroszewicz, Nowe tendencje normatywne w standardowych językach chorwackim i serbskim, Opole 2004.

B. Oczkowa, Zarys historii języka serbsko-chorwackiego, Kraków 1983.

B. Oczkowa, Chorwaci i ich język. Z dziejów kodyfikacji normy literackiej, Kraków 2006.

Słowiańskie języki literackie, red. B. Oczkowa, E. Szczepańska, T. Kwoka, Kraków 2011.

A. Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk 1997.

Efekty uczenia się:

HCJ_01 opisuje najważniejsze zmiany na przestrzeni dziejów w rozwoju serbskiego języka literackiego K_W06, K_W07, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K05

HCJ_02 rozróżnia pojęcia: język literacki, gwara, dialekt oraz przyporządkowuje tekst do miejsca jego powstania K_W06, K_W07, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_K01, K_K05

HCJ_03 powiązać przyczyny i skutki zmian językowych oraz wyjaśnić ich znaczenie K_W06, K_W07, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K05

HCJ_04 analizuje przykładowy tekst z danego okresu rozwoju języka, umie zaklasyfikować go pod względem czasu powstania, odnajduje innowacje językowe i uzasadnia ich pojawienie się pod wpływem czynników wewnętrznych lub/i zewnętrznych na rozwój języka K_W06, K_W07, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03. K_K05

HCJ_05 opisuje tendencje rozwojowe serbskiego języka literackiego K_W06, K_W07, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K05, K_K09

HCJ_06 potrafi przedstawić rolę wybitnych twórców oraz postaci historycznych w kształtowaniu serbskiego języka literackiego K_W06, K_W08, K_U04, K_U07, K_U08, K_U10, K_U11, K_K01, K_K03, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dostateczny plus (+dst; 3,5): przeciętna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje wynikające z treści kształcenia

niedostateczny (ndst; 2,0): brak wiedzy, umiejętności i kompetencji wynikających z treści kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Baer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.