Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rock i korespondencja sztuk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-FK-222 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rock i korespondencja sztuk
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 LUB 4.00 LUB 2.00 LUB 1.00 LUB 1.50 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filologia polska

Cele kształcenia:

- zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi zjawiskami muzyki rockowej

- wskazanie związków rocka z muzyką poważną, literaturą i sztuką


- wykształcenie umiejętności interpretacji różnych warstw utworów rockowych

- kształtowanie świadomości kulturoznawczej


Pełny opis:

Przedmiotem zajęć stanie się rock jako specyficzny, wielokodowy język, połączenie dźwięku, słowa i obrazu. Tematem fakultetu będą zatem przede wszystkim związki rocka z literaturą, malarstwem i innymi nurtami muzycznymi (na przykład muzyką XIX – wieczną, awangardową, jazzem etc.). Niemniej nie tylko. Wszak kulturę rocka należy sytuować jeszcze w innych kontekstach: historii nośników, kultury popularnej drugiej połowy XX wieku, kontrkultury, tradycji modernizmu oraz przemian postmodernistycznych. Warto również zapytać czy to prawda, że rocka już nie ma?

Literatura:

C. Cutler: O muzyce popularnej, przeł. I. Socha, bmw, 1999.

A. Dorobek: Rock. Problemy, sylwetki, konteksty(szkice z estetyki i socjologii rocka), Bydgoszcz 2001.

L. Gnoiński, J. Skaradziński: Encyklopedia polskiego rocka, Poznań 2001.

A. Idzikowska – Czubaj: Rock w PRL-u. O paradoksach współistnienia, Poznań 2011.

M. Rychlewski: Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy, Gdańsk 2011.

W. Siwak: Estetyka rocka, Warszawa 1993.

W. Weiss: Rock encyklopedia, Warszawa 1991.

P. Zieliński: Scena rockowa w PRL-u. Historia, organizacja, znaczenie, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia słuchacz potrafi:

03-FK-222_01 wykorzystywać znajomość historii muzyki rockowej

03-FK-222_02 wyjaśnić miejsce rocka na tle historii muzyki

03-FK-222_03 czytać ze zrozumieniem opracowania teoretyczne i podręcznikowe ze wskazanego wyżej zakresu, krytycznie oceniać ich przydatność, a także prawidłowo posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu wiedzy o muzyce

03-FK-222_04 dokonać analizy tekstu piosenki

03-FK-222_05 przygotować prezentację wskazującą na węzłowe problemy dotyczące związków rocka ze sztuką

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zajęć i na podstawie prezentacji studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski, Monika Wójciak
Prowadzący grup: Marcin Rychlewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.