Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nibylandie. Literatura dla dzieci w tłumaczeniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-F-NLD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nibylandie. Literatura dla dzieci w tłumaczeniu
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla filologii polskiej
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 LUB 3.00 LUB 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia polska

Cele kształcenia:

- wprowadzenie w tajniki warsztatu tłumacza literatury dziecięcej z języka angielskiego;

- umiejętność oceny, jakie problemy stawia przed tłumaczem tekst literacki należący do klasyki światowej literatury dziecięcej, znalezienia dla nich optymalnego rozwiązania i uniknięcia podstawowych błędów tłumaczeniowych;

- umiejętność dokonania poprawnego przekładu dłuższego fragmentu anglojęzycznego tekstu z dziedziny klasyki literatury dla najmłodszych na język polski;

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Podstawowa znajomość dzieł i twórców angielskiej literatury dziecięcej, wstępna orientacja w zagadnieniach z zakresu poetyki, umiejętność analizy i interpretacji tekstu literackiego oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (B2).

Pełny opis:

Literatura dziecięca to przedziwna kraina, której mapa leży u progu każdej czytelniczej wyobraźni. Jej arcydzieła, wchodzące w skład światowej klasyki dla najmłodszych – książki mądre, piękne i uniwersalne, łączące fantazję z rzeczywistością, humor i nonsens z liryzmem, a inwencję językową z filozofią – stają się wyzwaniami translatorskimi nie lada, które od lat fascynują i pociągają tłumaczy. W ramach konwersatorium – zajęć przekładowych, skoncentrowanych na wyrabianiu i doskonaleniu praktycznych umiejętności tłumaczenia tekstów kierowanych do dzieci – interesować nas będzie literatura anglojęzyczna w reprezentacji jej klasycznych twórców, takich jak J.M. Barrie, L.F. Baum, F.H. Burnett, L. Carroll, R. Dahl, K. Grahame, C.S. Lewis, A.A. Milne, L.M. Montgomery, B. Potter, P.L. Travers czy M. Twain. Fakultet jest propozycją ponownego odwiedzenia lekturowych krain dzieciństwa – Nibylandii, Szmaragdowych Miast, Tajemniczych Ogrodów, Stumilowych Lasów i Zielonych Wzgórz – lecz tym razem w oryginale, by nie tylko rozpoznać dawne światy w obcym języku, lecz również podjąć próbę ich przekładu na język polski. Będziemy się więc mierzyć z podstawowymi problemami tłumaczenia literatury dla najmłodszych (korelacją tekstu z ilustracjami, humorem, grami językowymi, dwuadresowością narracji, kwestią adaptacji oraz problemem tworzenia nowego przekładu wobec tłumaczeń „kanonicznych”) w praktyce – na konkretnych próbkach przekładów literackich przygotowywanych przez uczestniczki i uczestników konwersatorium. Istotnym aspektem zajęć będzie również twórcze omówienie tłumaczeń studenckich, a także włączenie w dyskusję perspektywy istniejących polskich przekładów anglojęzycznej klasyki.

Literatura:

Adamczyk-Grabowska Monika, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej. Problem krytyki przekładu, Wrocław 1988.

Malina Dorota, Tłumaczenie dla dzieci, czyli między otwartością a poprawnością. „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” 2016, nr 1–2, s. 72–87.

Oittinen Riitta, Translating for Children, Nowy Jork 2000.

„Przekładaniec” 2006, nr 1. Przekład literatury dziecięcej (numer monograficzny poświęcony tłumaczeniu literatury dla dzieci).

Szczegółową listę zalecanych lektur oraz wykaz tekstów do tłumaczenia prowadząca zajęcia przedstawia przed rozpoczęciem każdego kursu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

- poprawnie przełożyć dłuższy fragment anglojęzycznego tekstu literackiego z dziedziny klasyki literatury dziecięcej, charakteryzującego się umiarkowanym stopniem trudności

- uzasadnić swoje wybory translatorskie w dyskusji lub pracy pisemnej

- wskazać i omówić najważniejsze problemy stawiane przed tłumaczem przez tekst oryginalny

- rozpoznać cel cudzej inicjatywy translatorskiej, zrekonstruować i ocenić strategię tłumacza oraz jego indywidualny styl – i zaproponować własne rozwiązania

- czynnie uczestniczyć w dyskusji na temat omawianego przekładu i w zespołowej pracy translatorskiej

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- obecność i aktywność na zajęciach (udział w dyskusji na temat omawianego przekładu i w pracy tłumaczeniowej – indywidualnej lub zespołowej)

- wartość merytoryczna wypowiedzi prezentowanych na zajęciach

- ilość i jakość oddanych prac tłumaczeniowych

- sprawność translatorska w zakresie tłumaczenia fragmentu tekstu literackiego należącego do klasyki światowej twórczości dla dzieci

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Skibski, Aleksandra Wieczorkiewicz
Prowadzący grup: Aleksandra Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Uwagi:

UWAGA! Fakultet będzie odbywał się w drugiej połowie semestru letniego, w wymiarze 7 spotkań.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.