Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient literature, selected problems I: Poetry and society I: Tragedy in the Classical Age

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-PS-II
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient literature, selected problems I: Poetry and society I: Tragedy in the Classical Age
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów śródziemnomorskich w j. angielskim (st. magisterskie)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku studiów śródziemnomorskich w języku angielskim (st. mag.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Course aims:

To inform on the main poetic texts that characterise the Greek Classical Age (i.e. not only tragedy, but also, e.g., comedy); to inspire reflection on the relationship between mythology and poetic innovation (e.g., the case of Euripides Medea); to illustrate how literary genres develop, and how they relate to each other (the so-called intertextuality); to assess critically the reception of some main works of Greek Archaic literature by modern authors; to read and to learn how to interpret a Greek tragedy as art.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Basic understanding of literary technical terms. Elementary knowledge of European literary history.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Interactive lecture, problem-based lecture, discussions, text-based work, case study work, problem-based learning, sound and/or video demonstration, creative methods, group work, close reading, using commentaries and making sense of textbooks.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

5

Pełny opis:

Course learning content:

- reading and interpreting Greek texts in translation,

- evaluating the difficulties in understanding,

- articulating own ideas in an academic and professional way,

- how did classical Athens become the model of all European urban societies to come?; or is this a myth invented by naïve Philhellenists and enthusiastic scholars?,

- how did tragedy develop – why is there no chorus nowadays (pace T.S. Eliot), why do we have silent dialogue (as in Chekhov), why do we watch plays that openly play with nothing else than other plays?; what has become of realism – or were the ancient tragedies never ever real plays?,

- what role did mythology play?; how was it understood?; do we have nowadays something comparable to it?; has it gone completely?; do we no longer believe in any great narrative, as postmodernists claimed already long ago?.

Literatura:

Reading list:

Aeschylus, "Agamemnon".

Sophocles, "King Oedipus".

Euripides, "Medea".

Efekty uczenia się:

On successful completion of this course, a student will be able to:

- conceive and write an essay on a literary text,

- understand better the characteristics of Greek poetry,

- acknowledge the impact of Classics,

- differentiate between types of intertextual relations,

- critically evaluating various methodological perspectives applied to analyzing texts,

- getting extensive factual knowledge in the field covered.

Metody i kryteria oceniania:

Grade system:

very good (bdb; 5,0): very good familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; very good understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

good plus (+db; 4,5): as above, except for minor deficiencies and inaccuracies.

good (db; 4,0): good familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

satisfactory plus (+dst; 3,5): satisfactory familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; average understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

satisfactory (dst; 3,0): basic familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; shallow understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

unsatisfactory (ndst; 2,0): unsatisfactory familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; no understanding or ability to interpret the facts from a number of perspectives.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gerson Schade
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)