Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

An Outline of Balkan Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-OBL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: An Outline of Balkan Literature
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Module aim

A course focuses on the most important and representative literary works and authors of countries in the Balkans. The course presents Balkan literatures in chronological and typological approach on the basic level. Moreover, the course deals with literary connections between Balkan cultures and Eastern or Western cultural circles.


Course aims to:

- define and describe basic phenomena and literary traditions of Balkan cultures,

- characterize main cultural contexts of Balkan literatures on the basic level,

- show specificity of historical-literary process and models of periodization related to literature of countries in the Balkans,

- connect specific literary phenomena of countries in the Balkans with analogous phenomena in other European literatures,

- analyze, interpret and evaluate independently literary works of countries in the Balkans,

- introduce basic notions and terminology in the field of theory of literature and history of literature of countries in the Balkans.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Keen interest in literature, history and the Balkans.

Duration: 15 weeks.


Pełny opis:

Week 1: The Balkans (etymology of the term, geographical/political/historical/cultural definitions, main characteristics of the region).

Week 2: Basic traditions of Balkan literatures (Ancient, Christian, Roman Latin, Byzantine,Muslim/Ottoman traditions).

Week 3: Foundations of South Slavonic literatures (the mission of Sts. Constantine-Cyril and Methodius, continuation of Cyrillo-Methodian tradition in the Balkans).

Week 4: Medieval Orthodox literature in the Balkans / part I: Old Bulgarian Literature.

Week 5: Medieval Orthodox literature in the Balkans / part II: Old Serbian Literature.

Week 6: Glagolitic tradition in the Balkans.

Week 7: Renaissance literature in the Balkans (15th-16th-century Croatian literature).

Week 8: Baroque literature in the Balkans (17th-century Croatian literature).

Week 9: Enlightenment literature in the Balkans (the 18th century).

Week 10: Literature during the National Revival in the Balkans.

Week 11: Albanian literature (literary development, periodization, main writers, national myths).

Week 12: Romanian literature (literary development, periodization, main writers, national myths).

Week 13: The image of Bosnia in Ivo Andrić’s works.

Week 14: The Balkan literary “classics” from the 20th centuries (Miloš Crnjanski, Miroslav Krleža, Emilyan Stanev, Ismail Kadare).

Week 15: Postmodern tendencies in contemporary literature of the Balkan countries.

Literatura:

Ch. Moser, A History of Bulgarian Literature 865–1944, the Hague–Paris 1972.

A.Barac, A History of Yugoslav Literature, trans. P. Mijušković, Ann Arbour 1976.

G. Calinescu, L. Levitchi, History of Romanian Literature, Paris 1988.

K. Bihiku, A History of Albanian Literature, Tirana 1980.

The Canon of Croatian Poetry 1450–2000. Over 200 Croatian Poems with Facing English

Translation, eds. and trans. I. Šoljan, V. Šoljan, Lewiston–Lampeter 2015.

K. Petkov, The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh–Fifteenth Century. The Records of a Bygone

Culture, Leiden–Boston 2008.

An Anthology of Medieval Serbian Literature in English, eds. M. Matejić, D. Milivojević,

Columbus 1978.

L. Boia, History and Myth in Romanian Consciousness, trans. J. Brown, Budapest 2001.

S. Schwandner-Sievers, B.J. Fischer, Albanian Identities: Myth and History, London 2002.

An Anthology of Serbian Literature, eds. V. Mihailovich, B. Mikasinovich, Bloomington 2007.

An Anthology of Croatian Literature, ed. H. Cooper, Bloomington 2011.

Documents and Materials on the History of the Bulgarian People, eds. M. Voynov, L. Panayotov, Sofia 1969.

An Anthology of Bulgarian Literature, eds. I. Mladenov, H. Cooper, Bloomington 2007.

R. Elsie, Classical Albanian Literature. A Reader, London 2015.

Of Gentles Wolves. An Anthology of Romanian Poetry, ed. and trans. M. Woodside, Houston 2011.

Testament: Anthology of Romanian Verse, eds. D. Ionita et all., Bucharest 2012.

Macedonia: Documents and Materials, eds. V. Bozhinov, L. Panayatov, Sofia 1978.

S. Trifu, D. Ciocoi-Pop, Romanian Poems. A Bilingual Anthology of Romanian Poetry, Cluj 1972.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Dziadul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)