Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ancient Popular Topoi and Motifs in Culture and Literature

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 03-AP-APT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ancient Popular Topoi and Motifs in Culture and Literature
Jednostka: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
oferta AMU-PIE na semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Cele kształcenia:

Course aims:

- to obtain state-of-the-art knowledge of the subject matter of the lecture,

- to deepen one’s knowledge of selected problems of classical culture,

- to obtain knowledge of the coexistence of methodological trends,

- to obtain the knowledge of basic terminology and methods typical of several methodologies,

- to develop the ability to recognize and assess methods used in earlier and recent research,

- to develop skills at applying the tools typical of specific methodological trends.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

General familiarity with classics; basic familiarity with the terminology of history of arts and theory of literature; having read a number of classical texts, original or translated; attending other lectures on classical culture.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Lecture with a multimedia presentation, interactive lecture, problem-based lecture, discussions, text-based work.

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

4

Pełny opis:

Course learning content:

- concepts and ideas: motif, commonplace, theme, symbol, archetype, myth,

- classical motifs reworked in modern culture,

- Homeric epic about war and travelling: short history of the universal metaphors of human life,

- ancient bestiary and modern posthuman reflections,

- astral imagination, ancient and modern,

- ancient poleology in modern guise: motif of the city (and its ruins) in contemporary art and literature,

- ancient motifs in contemporary cinema.

Literatura:

Reading list:

To be announced in class (e.g. E. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages. Oxford 2013 [1953]; M. Beard, J. Henderson, Classics. A Very Short Introduction. Oxford 1997; Classical Myth and Culture in the Cinema. Ed. M.M. Winkler. Oxford 2001; Living Classics: Greece and Rome in Contemporary Poetry in English. Ed. S.J. Harrison. Oxford 2009; Classics for All: Reworking Antiquity in Mass Culture. Ed. D. Lowe, K. Shahabudin. Newcastle 2009).

Efekty uczenia się:

On successful completion of this course, a student will be able to:

- understand the research problems and the recent achievements in the field covered by the lecture,

- be able to present the crucial research methodologies (both contemporary and earlier) and their mutual influence and relationships,

- know how to critically evaluate the importance and usefulness of various methodological perspectives applied to analysing and interpreting the relationship between ancient and modern culture,

- have extensive factual knowledge in the field covered by the lecture,

- have the basic bibliographic information necessary to further research the subject matter of the lecture.

Metody i kryteria oceniania:

Assessment criteria:

very good (bdb; 5,0): very good familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; very good understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

good plus (+db; 4,5): as above, except for minor deficiencies and inaccuracies.

good (db; 4,0): good familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

satisfactory plus (+dst; 3,5): satisfactory familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; average understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

satisfactory (dst; 3,0): basic familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; shallow understanding and ability to interpret the facts from a number of perspectives.

unsatisfactory (ndst; 2,0): unsatisfactory familiarity with the problems and methodologies discussed in the lecture; no understanding or ability to interpret the facts from a number of perspectives.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Piętka, Piotr Urbański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)