Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fotochemia molekularna - metody badania mechanizmów reakcjii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 02-FCMM Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Fotochemia molekularna - metody badania mechanizmów reakcjii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady monograficzne semestr zimowy (Chemia)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. Wprowadzenie (schemat Jabłońskiego, skala czasowa procesów fizycznych i chemicznych, definicje wielkości stosowanych w fotochemii, efekt filtru wewnętrznego).

2. Metody jakościowe badania mechanizmów reakcji fotochemicznych (stacjonarne i czasowo rozdzielcze): analiza produktów trwałych, analiza krótko żyjących produktów pośrednich, określenie stanu elektronowego, z którego zachodzi reakcja fotochemiczna.

3. Metody ilościowe badania mechanizmów reakcji fotochemicznych (wydajności kwantowe, stałe szybkości reakcji, czasy życia, kinetyka wygaszania).

4. Metody spektroskopii laserowej stosowane w badaniach procesów fotofizycznych i fotochemicznych (od milisekund do pikosekund).

5. Reakcje fotoindukowanego przeniesienia elektronu w fotochemii i fotobiologii.

6. Przykłady ilustrujące badanie mechanizmów reakcji fotochemicznych: fotoindukowane reakcje przeniesienia elektronu, sensybilizowane foto¬utlenianie związków organicznych zawierających grupę tioeterową.

Pełny opis:

Wykład adresowany jest do chemików, biochemików, fizyków, biologów i farmaceutów rozpoczynających eksperymentalne badania w dziedzinie fotochemii i fotobiologii molekularnej. Obejmuje swoim zakresem opis podstawowych metod badania mechanizmów reakcji fotochemicznych ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii czasowo rozdzielczej. Ilustrowany jest praktycznymi przykładami z badań własnych autora.

Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności doboru metod eksperymentalnych stacjonarnych i rozdzielczych w czasie w badaniach mechanizmów reakcji fotochemicznych.

Literatura:

1. "Metody badania mechanizmów reakcji fotochemicznych", pod red. B. Marciniaka. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

2. G.J. Kavarnos, "Fundamentals of Photoiduced Elektron Transfer", VCH, New York 1993.

3. B. Marciniak, J. Chem. Education, 63, 998 (1986); 65, 832(1988); B. Marciniak, G.E. Buono-Core, J. Photochem. Photobiol. A.: Chemistry, 52, 1 (1990); B. Marciniak, G.L. Hug, Coord. Chem. Rev., 159, 55-74 (1997); B. Marciniak, G.L. Hug, J. Photochem. Photobiol. A: Chemistry, 78, 7 (1994).

4. K.Bobrowski, B.Marciniak, G.L.Hug, J. Am. Chem. Soc., 114, 10279 (1992), B. Marciniak, G. L. Hug, J. Rozwadowski, K. Bobrowski, J. Am. Chem. Soc. , 117, 127 (1995)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.