Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty tłumaczeniowe (teksty biznesowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-WTTB-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty tłumaczeniowe (teksty biznesowe)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia tekstów biznesowych

2. Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu zagadnień biznesowych

3. Przekazanie wiedzy dotyczącej specjalistycznej terminologii

4. Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji i terminologii

5. Rozwinięcie umiejętności pracy w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Zaawansowana znajomość języka angielskiego; umiejętność posługiwania się odpowiednimi rejestrami, strukturami gramatycznymi i frazeologią w języku polskim

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentacje, ćwiczenia tłumaczeniowe, ćwiczenia leksykalne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30h


Praca własna studenta 1: 20h (wykonanie tłumaczeń)


Praca własna studenta 2: 5h (przygotowanie do zajęć)


Praca własna studenta 3: 5h (ćwiczenia leksykalne)


SUMA GODZIN: 60h


Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Ogólne zasady dotyczące tłumaczenia tekstów biznesowych

2. Podstawowe informacje dotyczące wybranych zagadnień biznesowych (np. reklama, marketing, giełda, inwestycje itp.)

3. Specjalistyczna terminologia (np. z zakresu reklamy, marketingu, giełdy, inwestycji itp.)

4. Tłumaczenie różnych typów tekstów biznesowych

Literatura:

MacKenzie, Ian. 1995. Financial English. Hove: LTP Business.

Myrczek, E. 2010. Legal English: Business Law. Warszawa: Beck.

Ożga, Ewa. 2009. The great dictionary of law and economics. Warszawa: Beck.

Świda, Dagmara. 2007. English for business and politics. Warszawa: Poltext.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

1. Potrafi tłumaczyć teksty biznes

2. Posiada podstawową wiedzę z zakresu zagadnień biznesowych

3. Zna i właściwie stosuje specjalistyczną terminologię

4. Potrafi wyszukiwać potrzebne informacje i terminologię, m.in. sprawnie posługuje się narzędziami pomocnymi w procesie tłumaczenia (np. słowniki, Internet, literatura fachowa itp.)

5. Posiada umiejętność komunikacji i pracy w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- udział w dyskusji

- ocena tłumaczeń

- testy sprawdzające

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): bardzo dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

dobry plus (+db; 4,5): więcej niż dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

dobry (db; 4,0): dobre umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

dostateczny plus (+dst; 3,5): więcej niż dostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

dostateczny (dst; 3,0): dostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczne umiejętności w zakresie tłumaczenia tekstów biznesowych; bardzo dobra znajomość specjalistycznej terminologii oraz podstawowych zagadnień biznesowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Iwona Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Korpal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marika Adamczyk-Żylińska, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Marika Adamczyk-Żylińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.