Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie medyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-TM2-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie medyczne 2
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do tłumaczenia tekstów medycznych. Podczas kursu studenci wykonywać będą tłumaczenia tekstów z zakresu medycyny ogólnej i innych dziedzin medycyny, oraz biologii, farmakologii, czy dietetyki. Szczegółowe cele kursu obejmują opanowanie ogólnej wiedzy związanej z tłumaczeniami tekstów medycznych, a także technik tłumaczenia i terminologii fachowej. W czasie zajęć studenci poznają rozmaite narzędzia pomocne w pracy nad tłumaczeniami medycznymi – słowniki, prasę i literaturę fachową. Korzystają także z tekstów paralelnych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu tłumaczenia niespecjalistycznego

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

1. analiza terminologii potrzebnej do wykonania tłumaczenia danego typu tekstu;

2. sporządzanie glosariuszy

3. wykonywanie tłumaczeń pisemnych na zajęciach

4. wykonywanie zadań tłumaczeniowych jako praca domowa (ok. 2 str. tłum)

5. omawianie jakości wykonanych tłumaczeń


Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This is an advanced course in medical translation for students who completed Medical Translation 1 course in the winter semester. During the course students will implement knowledge from MT1 course and apply it in translation of documents and texts from selected fields of medicine, including forensic medicine and clinical trials. Students will have an in-depth understanding of medical translation and skills in retrieving information related to specific medical topics. Evaluation is based on homework assignments, team translation projects, glossary preparation and in-class translation.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Powtórzenie zasad tworzenia terminologii medycznej.

2. Tłumaczenie dokumentacji medycznej z wybranych działów medycyny (m.in.. ortopedia, onkologia, stomatologia, neurologia, okulistyka)

3. Tłumaczenie tekstów farmaceutycznych (ulotki leków, protokoły badań klinicznych)

4. Teksty naukowe (podręczniki, skrypty uniwersyteckie, monografie, artykuły naukowe)

5. Medycyna sądowa (protokoły z sekcji zwłok i obdukcji, opinie lekarskie)

Literatura:

Ciecierska, J.; Jenike, B. 2007. English for medicine. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Ciecierska, J.; Jenike, B.; Tudruj, K. 2005. English in medicine. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Glendinning, E. H. – Ron Howard. 2007. Professional English in Use. Medicine. Cambridge: Cambridge university Press.

Jóźwiak, J. 2007. Słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Medyk.

Kołodziej, A. 2006. Lingua latina medicinalis. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kuropatnicki, A. 1997. A guide to practical medical English. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Montalt, V; González Davies, M. 2007. Medical translation step by step: Learning by drafting. Manchester: St. Jerome.

Murray, J. P. – Jerzy Radomski, Włodzimierz Szyszkowski. 2003. English in medical practice. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Pohl, A. 2005. Test Your Professional English. Medical. Harlow: Pearson Education

Słomski, P. 2007. Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o specyfice tłumaczenia różnego rodzaju tekstów medycznych

2. zna na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje fachową terminologię

3. potrafi zastosować odpowiednie techniki tłumaczenia tekstów specjalistycznych

4. sprawnie posługuje się rozmaitymi narzędziami pomocnymi – słowniki, prasa i literatura fachowa

5. potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje z tekstów paralelnych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

(F) dyskusja podczas zajęć

(F) sprawdzenie przygotowania terminologicznego do zajęć

(P) ocena projektu tłumaczeniowego

(P) ocena wybranych tłumaczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.