Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne 3 (nauka i technika)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SSNIT-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne 3 (nauka i technika)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1. Przekazanie wiedzy leksykalnej z zakresu nauki i techniki

2. Wyrobienie umiejętności tłumaczenia tekstów związanych z nauką i techniką

3. Wyrobienie umiejętności tłumaczenia ustnego tekstów związanych z nauką i techniką z wykorzystaniem poznanego słownictwa (a vista)

4. Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

5. Przekazanie wiedzy z zakresu poprawności językowej w języku polskim i angielskim

6. Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji związanych z tłumaczonymi tekstami (terminologii)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne są na stronie kursu na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

2 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course Specialized Vocabulary (Science and Technology) is to familiarise BA translation students with specialized vocabulary through lexical and practical translation exercises. During the course students work with various texts from scientific and technological domains, such as excerpts from popular science books, blog posts, YouTube clips, product descriptions, etc. Final evaluation criteria are based on assignments completed throughout the semester, i.e. homework translations, lexical quizzes, and the final test. After the completion of this course students will be able to translate texts that contain the studied vocabulary as well as research new topics and unknown scientific and technological terminology. They will also be able to work in teams to solve translation problems and produce linguistically correct texts.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do słownictwa związanego z nauką i techniką.

2. Matematyka

3. Fizyka

4. Chemia

5. Biologia

6. Technologia informacyjna

7. Inżynieria

8. Sztuczna inteligencja

9. Technologie codziennego użytku

10. Wzornictwo i meble przemysłowe

Literatura:

Belczyk, Arkadiusz. 2007. Poradnik tłumacza. Wydawnictwo IDEA.

Belczyk, Arkadiusz. 2013. Serwis Tłumacza. (date of access: 10 Feb. 2016) (http://serwistlumacza.com/).

Dearholt, Jim D. 2012. Mechanics. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Tres O’Dell. 2015. Electrician. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley, Enrico Pontelli and Express Publishing. 2014a. Software engineering. Newbury: Express Publishing.

Evans, Virginia, Jenny Dooley and Stanley Wright. 2014b. Information technology. Newbury: Express Publishing.

Matasek, Maciej. 2003. Słownictwo angielskie dla zaawansowanych. Poznań: Handy Books Studio.

Nadstoga, Zbigniew. 1995. Ilustrowany Słownik tematyczny języka angielskiego z ćwiczeniami.Altravox Press.

Puńko, Ewa i Ewa Maria Rostek. 2000. ENGLISH. Słownik tematyczny dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko… Poznań: Wagros.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. Uzyskuje wiedzę leksykalną z zakresu wybranych dziedzin nauki i techniki

2. Potrafi pisemnie tłumaczyć teksty związane z nauką i techniką, posługując się poznanym słownictwem

3. Potrafi ustnie tłumaczyć teksty związane z nauką i techniką, posługując się poznanym słownictwem

4. Posiada umiejętność komunikacji i pracy w grupie

5. Potrafi formułować tłumaczenia na polski i angielski, które są poprawne językowo

6. Potrafi wyszukiwać informacje związane z terminologią z tłumaczonych tekstów w źródłach specjalistycznych i internetowych

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formatywne, P - podsumowujące):

F: quizy, udział w dyskusjach, tłumaczenie na zajęciach, tłumaczenia w domu

P: kolokwium zaliczeniowe (test)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krystyna Kułak, Marta Listewnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Witczak
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.