Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Słownictwo specjalistyczne 5 (medycyna i zdrowie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-SSMIZ-TLU-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Słownictwo specjalistyczne 5 (medycyna i zdrowie)
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska, specjalizacja tłumaczeniowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

- praktyczne przygotowanie studentów do tłumaczenia prostych tekstów medycznych

- poszerzenie wiedzy w zakresie polskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego w dziedzinie medycyna i zdrowie

- praktyczne zastosowanie polskiego i angielskiego słownictwa specjalistycznego z dziedziny medycyna i zdrowie w ćwiczeniach

tłumaczeniowych oraz w tłumaczeniu prostych tekstów pisemnych i krótkich wypowiedziach ustnych

- rozwinięcie umiejętności przekładu pisemnego samodzielnego i grupowego w projektach tłumaczeniowych oraz rozwinięcie umiejętności

przekładu ustnego w scenkach tłumaczeniowych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Jeżeli jest taka potrzeba, kurs może być prowadzony zdalnie w całosci na platformach e-learningowych

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wysoki poziom znajomości języka angielskiego (B2-C1) oraz biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Ćwiczenia tłumaczeniowe, materiały audiowizualne na platformie Moodle, glosariusz ze słownictwem, samodzielne i grupowe projekty tłumaczeniowe, tłumaczenie ustne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem: 30


Praca własna studenta 1: nauka słownictwa 15


Praca własna studenta 2: wykonywanie zadań tłumaczeniowych 15


SUMA GODZIN: 60


SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU): 2

Skrócony opis:

Słownictwo specjalistyczne 5 (zdrowie i medycyna) to praktyczny kurs tłumaczeniowy oferowany dla studentów 2BA polsko-angielskiej specjalności tłumaczeniowej. Podstawowe cele kursu to przygotowanie studentów do tłumaczenia prostych tekstów medycznych oraz tłumaczenie scenek medycznych. Zajęcia praktyczne obejmują takie tematy jak: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, układ trawienny i szkieletowy, a także

podstawowe badania i procedury chirurgiczne. Kryteria oceny końcowej kursu będą oparte na indywidualnym zadaniu tłumaczeniowym i teście końcowym (słownictwo medyczne i zdrowotne). Po pomyślnym ukończeniu kursu studenci będą mogli tłumaczyć proste teksty medyczne oraz tłumaczyć z polskiego na angielski i z angielskiego na polski teksty z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa przyswojonego podczas zajęć.

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć

Podstawowe badania i metody diagnostyczne

Ośrodkowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy

Układ pokarmowy (1)

Układ pokarmowy (2)

Układ kostny (1)

Układ kostny (2)

Badanie podmiotowe i przedmiotowe. Podstawowe badania (1)

Badanie podmiotowe i przedmiotowe. Podstawowe badania (2)

Podstawowe zabiegi chirurgiczne. Powikłania pooperacyjne.

Tłumaczenie scenek medycznych (1)

Tłumaczenie scenek medycznych (2)

Tłumaczenie scenek medycznych (3)

Test końcowy ze słownictwa.

Literatura:

Glendinning, Eric H. – Ron Howard. 2007. Professional English in Use. Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Pohl, Alison. 2005. Test Your Professional English. Medical. Harlow: Pearson Education

Słomski, Przemysław – Piotr Słomski. 2007. Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student potrafi:

- wykonywać proste tłumaczenia ustne oraz pisemne w w/w zakresach słownictwa z języka polskiego na angielski

- wykonywać tłumaczenia ustne oraz pisemne w w/w zakresach słownictwa z języka angielskiego na polski

- posługiwać się w/w słownictwem w sposób pasywny (rozumienie) i aktywny (użycie w mowie i w piśmie)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

F – quizy ze słownictwa, ćwiczenia tłumaczeniowe, samodzielne i grupowe projekty tłumaczeniowe

P – test zaliczeniowy ze słownictwa

Kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0): od 92%

dobry plus (+db; 4,5): 84% - 91%

dobry (db; 4,0): 76% - 83%

dostateczny plus (+dst; 3,5): 68% - 75%

dostateczny (dst; 3,0): 60% - 67%

niedostateczny (ndst; 2,0): poniżej 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Maria Tymczyńska
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach, Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Perdek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Kizelbach, Magdalena Perdek
Prowadzący grup: Urszula Kizelbach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Cele kształcenia przedmiotu cyklu:

- tłumaczenie podstawowych tekstów z zakresu medycyny i zdrowia z języka polskiego na angielski i z angielskiego na polski


- przyswojenie terminologii medycznej w zakresie podstawowym i specjalistycznym dotyczącej zdrowia, anatomii, sprzętu i procedur medycznych, chorób etc.


- zastosowanie w praktyce w swobodnym użyciu terminologii medycznej

Skrócony opis:

Słownictwo specjalistyczne 5 (zdrowie i medycyna) to praktyczny kurs tłumaczeniowy oferowany dla studentów 2BA polsko-angielskiej specjalności tłumaczeniowej. Podstawowe cele kursu to przygotowanie studentów do tłumaczenia prostych tekstów medycznych oraz tłumaczenie scenek medycznych. Zajęcia praktyczne obejmują takie tematy jak: ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy, układ trawienny i szkieletowy, a także

podstawowe badania i procedury chirurgiczne. Kryteria oceny końcowej kursu będą oparte na indywidualnym zadaniu tłumaczeniowym i teście końcowym (słownictwo medyczne i zdrowotne). Po pomyślnym ukończeniu kursu studenci będą mogli tłumaczyć proste teksty medyczne oraz tłumaczyć z polskiego na angielski i z angielskiego na polski teksty z wykorzystaniem specjalistycznego słownictwa przyswojonego podczas zajęć.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do kursu.

2. Anatomia i ludzkie ciało cz. 1 (zabiegi diagnostyczne, anatomia – podstawowe nazewnictwo)

3. Anatomia i ludzkie ciało cz. 2 (układy w ciele człowieka)

4. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy cz. 1 (budowa mózgu – podstawowe nazewnictwo)

5. Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy cz. 2 (choroby mózgu – podstawowe nazewnictwo, prezentacja i tłumaczenie)

6. Układ trawienny cz. 1 (budowa i podstawowe nazewnictwo)

7. Układ trawienny cz. 2 (diety i schorzenia układu pokarmowego – debata)

8. Tłumaczenie dokumentów medycznych (ćwiczenia praktyczne i tłumaczenie)

9. Tłumaczenie pisemne medyczne (ćwiczenie sprawdzające umiejętność tłumaczenia pod presją czasu i bez użycia Internetu)

10. U lekarza (dialogi i scenki dot. wizyty u lekarza, opisu choroby i samopoczucia, karta pacjenta etc.)

11. Choroby cywilizacyjne cz. 1 (cukrzyca, rak, depresja etc. – podstawowe nazewnictwo)

12. Choroby cywilizacyjne cz. 2 (prezentacja wybranych chorób cywilizacyjnych z tłumaczeniem)

13. Zabiegi chirurgiczne i medycyna estetyczna cz. 1 (podstawowe zagadnienia)

14. Zabiegi chirurgiczne i medycyna estetyczna cz. 2 (ćwiczenia praktyczne i tłumaczenie)

15. Test zaliczeniowy (tłumaczenie)

Literatura:

Glendinning, Eric H. – Ron Howard. 2007. Professional English in Use. Medicine. Cambridge: Cambridge University Press.

Pohl, Alison. 2005. Test Your Professional English. Medical. Harlow: Pearson Education

Słomski, Przemysław – Piotr Słomski. 2007. Podręczny słownik medyczny angielsko-polski i polsko-angielski. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.