Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PNJN-KON-NID-34 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacje
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niderlandzki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia

Specjalność: filologia niderlandzka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- Rozszerzanie zasobu słownictwa z wybranych zakresów tematycznych na poziomie biegłym.


- Doskonalenie umiejętności odnoszących się do różnych form wypowiedzi ustnej.


- Rozwijanie umiejętności czytania tekstów niderlandzkojęzycznych.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Pomyślne przejście rekrutacji na studia 2. stopnia na kierunku filologia niderlandzka, zaliczenie PNJN 1MA, poziom biegłości językowej C1

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

platforma moodle

strona Zakładu Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

ćwiczenia konwersacyjne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

60 (30+30) h

3+3 ECTS


Godziny zajęć: 120 h (60 pisanie + 60 gramatyka praktyczna)

-+Praca własna studenta - przygotowanie do zajęć (czytanie tekstów, nauka słownictwa, przygotowanie do testów, przygotowanie prezentacji): 160 h

+Praca własna studenta - przygotowanie do egzaminu pisemnego i ustnego: 80 h

= 360 h

12 ECTS

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJN-KON-NID-44.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PNJN-KON-NID-44.)

Treści kształcenia:

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych, np. społeczeństwo i polityka, środowisko, ruch, relacje międzyludzkie, wojna, nauka, media, biznes i finanse, informatyka, prawo

Czytanie i analizowanie autentycznych tekstów i artykułów w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych

Ekspozycja na różnorodne multimedialne materiały audiowizualne

Ćwiczenia rozwijające spontaniczne i przygotowane wypowiedzi ustne w ramach zdefiniowanych bloków tematycznych; ćwiczenia umiejętności konstruowania dłuższej wypowiedzi w postaci prezentacji.

Słownictwo związane z blokami tematycznymi: społeczeństwo , polityka, media, edukacja, kultura i sztuka, religia, etyka, psychologia, sport, instytucje europejskie, środowisko, ekologia, natura, technologia, przemysł, medycyna, prawo, gospodarka, biznes i finanse, informatyka, wojna, terroryzm.

Literatura:

materiały przygotowywane przez prowadzącego, zamieszczane na platformie moodle

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu kursu student:

- Potrafi używać w swojej wypowiedzi języka potocznego

- Potrafi dostosować rejestr języka do kontekstu wypowiedzi

- Posługuje się zróżnicowanymi strukturami gramatycznymi oraz ma szeroki zasób słownictwa

- Formułuje poprawne, spontaniczne wypowiedzi ustne w warunkach ograniczenia czasowego, a także w szczególnych warunkach, np. na tematy kontrowersyjne, naukowe etc.

Metody i kryteria oceniania:

F - monitorowanie wypowiedzi ustnych, prezentacji

P - egzamin po drugim semestrze

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Sikora-Sabat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.