Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Południowoafrykańska literatura anglojęzyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-PALITANG-PA-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Południowoafrykańska literatura anglojęzyczna
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

przekazanie wiedzy z zakresu historii południowoafrykańskiej literatury anglojęzycznej, od literatury oralnej okresu pre-kolonialnego, poprzez epokę kolonialną, do literatury współczesnej

umieszczenie wiedzy z zakresu południowoafrykańskiej literatury anglojęzycznej w kontekście innych literatur południowoafrykańskich

umieszczenie wiedzy z zakresu południowoafrykańskiej literatury anglojęzycznej w kontekście historycznym, politycznym i społecznym

rozwinięcie zdolności krytycznej analizy tekstów literackich

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badania literatury w analizie tekstów literackich

wyrobienie umiejętności czytania krytycznych opracowań oraz ich wykorzystania w analizie tekstów literackich

rozwinięcie umiejętności dyskusji w grupie


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PALITANG-PA-22.)

Pełny opis:

(Pierwszy semestr kursu dwusemestralnego. Następny semestr: 15-PALITANG-PA-22.)

Literatura anglojęzyczna na tle innych literatur południowoafrykańskich

Literatura oralna

Wczesne pisarstwo europejskie – okres holenderski (1652-1820)

Poezja okresu kolonialnego (1820-1880)

Proza okresu kolonialnego (1820-1880)

Literatura okresu segregacji (1910-1948)

Literatura okresu apartheidu: krótka proza (1950-1960)

Poezja protestacyjna (1960-1970)

Teatr w okresie apartheidu (1970)

Proza w okresie apartheidu (1970-1980)

Literatura w okresie politycznej transformacji

Literatura po apartheidzie (2000)

Literatura:

Chapman, Michael, Southern African Literatures. London: Longman, 1996

Artykuły naukowe polecone przez prowadzących ćwiczenia, dotyczące analizowanych zjawisk literackich

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczy kurs:

przywołuje i rozpoznaje główne tendencje historycznego rozwoju południowoafrykańskiej literatury anglojęzycznej

analizuje i interpretuje tekst literacki w kontekście historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym

czyta ze zrozumieniem naukowe teksty krytyczne i ocenia je czyta ze

wykorzystuje opracowania krytyczne w analizie tekstów literackich

proponuje własną interpretację tekstów i bierze aktywny udział w dyskusji na zajęciach

zna i prawidłowo posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu literaturoznawstwa

wyciąga wnioski i porządkuje efekty dyskusji

cechuje się tolerancją wobec innych kultur

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena przygotowania studentów i ich udziału w dyskusji na zajęciach; krótkie testy sprawdzające znajomość lektury; EGZAMIN pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.