Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe wspomaganie tłumaczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 15-KWTL-TP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie tłumaczenia
Jednostka: Wydział Anglistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia angielska

Specjalizacja: Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie i polsko-angielskie

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest przeszkolenie uczestników w zakresie efektywnego wykorzystywania w pracy tłumacza takich narzędzi jak: zaawansowane funkcje edytora MS Word, technologia optycznego rozpoznawania tekstu (OCR), narzędzia wspomagających tłumaczenie i zarządzanie terminologią (CAT), korpusy językowe, zasoby internetowe, bezpłatne oprogramowanie wspomagające pracę tłumacza.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały dostępne są na stronie kursu na platformie Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Prezentacje, ćwiczenia praktyczne

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

3 ECTS

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The goal of the course Computer-Assisted Translation (CAT) Tools is to familiarise written translation students with translation technologies through practical exercises.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

1. Wprowadzenie do komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia

2. Praca z oprogramowaniem wspomagającym tłumaczenie (praca samodzielna i projekty zespołowe)

3. Organizacja bazy terminologicznej (praca samodzielna i projekty zespołowe)

4. Korzystanie z zaawansowanych funkcji pakietu MS Office

5. Wprowadzenie do technologii optycznego rozpoznawania tekstu i ich praktyczne zastosowanie

6. Wprowadzenie do korpusów językowych i ich praktyczne zastosowanie w tłumaczeniu

7. Wykorzystywanie zasobów internetowych w pracy tłumacza

8. Wykorzystanie tłumaczenia maszynowego w pracy tłumacza

Literatura:

Eckstein. M. i R. Sosnowski 2004. Komputer w pracy tłumacza. Kraków: Tertium

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

1. ma uporządkowaną, pogłębioną i rozszerzoną wiedzę ogólną (terminologię, teorie i metodologie) z zakresu komputerowych narzędzi wspomagania tłumaczenia

2. potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych i technologii i stosować ją w sytuacjach profesjonalnych

3. umie posługiwać się zaawansowanymi technologiami informacyjnymi w zakresie niezbędnym dla wykonania konkretnych zadań związanych z tłumaczeniem

4. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, pogłębia swoją wiedzę i doskonali zdobyte umiejętności

5. potrafi współdziałać i pracować w grupie, kierować zespołem, a także przejmować w nim inne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania (F - formujące, P - podsumowujące):

F – sprawdzanie umiejętności podczas ćwiczeń

P - dyskusja i ocena projektu tłumaczeniowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kajzer-Wietrzny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perdek, Olga Witczak
Prowadzący grup: Olga Witczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.