Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPS2OSEM13 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk Społecznych
Politologia - studia II stopnia - wykaz przedmiotów
Politologia - wykaz przedmiotów
Politologia, studia stacj. II st. - przedmioty dla 2 sem., wszystkie specjalności
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

POLITOLOGIA - KIERUNEK OGÓLNOAKADEMICKI

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

C1 - Doskonalenie umiejętności studentów do wyszukiwania i selekcji informacji, prowadzenia badań naukowych, przygotowywania w oparciu o nie tekstów naukowych i prezentowania ich wyników

C2 - Udoskonalanie zdolności studentów do projektowania badań, stawiania hipotez, wyszukiwania danych, dobierania argumentów

C3 - Doskonalenie u studentów zdolności do zbierania, systematyzowania i przetwarzania informacji w celu sporządzania tekstów naukowych oraz analiz i raportów

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość podstaw prowadzenia badań naukowych i metodologii badań politologicznych, umiejętność obsługi edytora tekstu

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka WNPiD

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład konwersatoryjny, case study, dyskusja

Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

15 ECTS:

Godziny pracy z nauczycielem: 90h

Praca własna studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 30h

- przygotowanie do zajęć: 30h

- przygotowanie pracy magisterskiej: 300h

SUMA: 450h


Pełny opis:

TK_01 - charakterystyka i cele prac naukowych (P_U01)

TK_02 - problem badawczy i pytania badawcze (P_U01)

TK_03 - teza a hipoteza (P_U01)

TK_04 - Metody, techniki i narzędzia badawcze (P_U02, P_U03)

TK_05 - Analiza i prezentacja danych (P_U04)

TK_06 - Metody wnioskowania - dedukcja i indukcja (P_U02, P_U03, P_U04)

TK_07 - język i layout prac dyplomowych (P_U06)

TK_08 - kwerenda biblioteczna (P_U01)

TK_09 - narzędzia IT w procesie przygotowywania prac dyplomowych (P_U03, P_U04, P_U05)

TK_10 - Dyskusja i konsultacje (P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06)

Literatura:

‒ Dudziak, A., Żejmo, A. (2008), Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa, Wydawnictwo Difin,.

‒ Węglińska M. (2009), Jak pisać pracę magisterską, Kraków, Oficyna Wydawnicza IMPULS.

‒ Oppenheim, A. (1992), Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement, London, Pinter.

‒ Silverman, D. (2010), Doing Qualitative Research, London, SAGE.

Metody i kryteria oceniania:

Praca podczas seminarium oraz ocena pracy dyplomowej

5,0 - znakomita wiedza, bardzo dobrze opanowane umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,5 - pogłębiona wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

4,0 - dobra wiedza, dobrze wyuczone umiejętności oraz wykształcone kompetencje personalne i społeczne

3,5 - zadawalająca wiedza, wyuczone umiejętności oraz kompetencje personalne i społeczne

3,0 - podstawowa wiedza, opanowane najważniejsze umiejętności oraz wykształcone podstawowe kompetencje personalne i społeczne

2,0 - niezadawalająca wiedza, nieopanowane umiejętności oraz niewykształcone kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Adamczyk, Paweł Antkowiak, Adam Barabasz, Piotr Forecki, Jarosław Jańczak, Edward Jeliński, Bogdan Koszel, Dorota Piontek, Paulina Pospieszna, Paweł Stachowiak, Cezary Trosiak, Marek Żyromski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Adamczyk, Adam Barabasz, Piotr Forecki, Krzysztof Hajder, Jarosław Jańczak, Bogdan Koszel, Artur Lipiński, Szymon Ossowski, Marek Żyromski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Adamczyk, Adam Barabasz, Zbigniew Czachór, Robert Kmieciak, Marcin Piechocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Seminarium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.