Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 14-PPN1MSMD11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

1. Socjologiczne teorie mediów

2. Media i rozwój społeczny

3. Funkcje mediów

4. Wpływ mediów na odbiorców

5. Media masowe w erze komuputera

6. Ekonomika jako regulator mediów

7. Treści środków komunikowania masowego

8. Nowe trendy w mediach masowych

9. Reklama jako forma reprezentacji rzeczywistości

Pełny opis:

1. Analiza znaczenia mediów w systemie społecznym

2. Analiza relacji między instytucjami medialnymi i systemem społecznym

3. Analiza odbicia rzeczywistości społecznej w przekazach medialnych

4. Analiza najważniejszych współczesnych zjawisk medialno-społecznych

5. Rozumienie tendencji i kierunków rozwoju współczesnych mediów

6. Umiejętność wskazywania uwarunkowań funkcjonowania mediów w systemie społecznym

7. Świadome uczestnictwo w procesie komunikowania masowego

8. Praktyczna umiejętność analizy zawartości mediów

Literatura:

Podstawowa

1. Goban-Klas Tomasz (2000), Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. McQuail Denis (2007), Teoria komunikowania masowego. Warszawa: PWN.

3. Street John (2006), Mass media, polityka, demokracja. Kraków: Wyd. UJ.

Uzupełniająca

1. Allan Stuart (2006), Kultura newsów. Kraków: Wyd. UJ.

2. Bogunia-Borowska Małgorzata (2004), Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej. Kraków: Wyd. UJ.

3. Dayn Daniel, Katz Elihu (2006), Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo. Warszawa: Muza.

4. . Fiske John (1999), Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.

5. Dobek-Ostrowska Bogusława (red.) (2001), Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Godzic Wiesław (2007), Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie.

7. Kowalski Tadeusz, Jung Bohdan (2006), Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.