Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrana pracownia artystyczna - Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-LSL6XWRY22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrana pracownia artystyczna - Rysunek
Jednostka: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Grupy: Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1) Przekazanie wiedzy na temat szczegółowych pojęć, terminów

i problemów związanych z rysunkową kreacją artystyczną.

2) Przedstawienie relacji między wyobraźnią artysty, dziełem sztuki a odbiorcą, będącymi zespołem zróżnicowanych form podlegających ustawicznym przemianom i zmieniającymi się sposobami interpretacji.

3) Wzmacnianie otwartych, kreatywnych postaw wobec działań artystycznych- rysunkowych.

4) Ukazanie we własnych realizacjach wiedzy o percepcji przekazów wizualnych.

5) Formułowanie i zapisywanie problemów badawczych i ich uaktywnienie w formie realizacji rysunkowych.

6) Konstruowanie kolekcji dyplomowej i umiejętne jej definiowanie w formie zapisu słownego.


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności organizowania płaszczyzny rysunkowej w podstawowych technikach realizacyjnych.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

W miejscach stałych ekspozycji oraz z programami nauczania prezentowanymi na wydzielonych tablicach ściennych. Pracowniana biblioteczka z literaturą uzupełniającą.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Ćwiczenia pracowniane; dyskusja/analiza

Ćwiczenia pracowniane – omawianie koncepcji, realizacja podstawowa.

Ćwiczenia pracowniane – omawianie koncepcji, analiza odpowiedniej literatury. Bieżące realizacje

Ćwiczenia pracowniane – omawianie koncepcji, realizacja podstawowa.

Ćwiczenia pracowniane – samodzielnej pracy korygowane doraźnie.

Bieżące ćwiczenia praktyczne wraz z odniesieniami do założonego programu.

Organizowanie wystawiennicze prac dyplomowych wirtualnie i w wyznaczonej przestrzeni rzeczywistej.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

21

Pełny opis:

Opis treści kształcenia.

Zakres do wyboru przez studenta

1. Kreacja . Rysunek programowy artystyczna. Program mieści się w szerokim obszarze klasycznych jak i współczesnych nośników treści rysunkowych. Określenie, nazwanie własnego artystycznego programu w kontekście dotychczasowych realizacji artystycznych.

2/ Rysunek ilustracji książkowej. Program obejmuje opracowania rysunkowe będące wizualizacja książkową.

3/ Rysunek projektowy. Program rysunku koncepcyjnego, ideowego dotyczący między innymi takich obszarów jak projektowanie wspomagające sztuki piękne i sztuki projektowe oraz inne obszarów zaproponowane przez studenta.

4/ Rysunek przestrzeni-podstawowego zapisu rysunkowego form dla i w przestrzeni. Dla przestrzeni-koncepcje wizualizowanych elementów informacji, detalu architektonicznego, form kinetyki przestrzeni /zapis projektowy ubioru/.

Tworzenie logicznej, spójnej kolekcji dyplomowej wraz z opisem programowym.

Literatura:

Parramon J.M. , Jak rysować w perspektywie, Łódź 2000

Parramon J.M. , Światło i cień, Łódź 2000

Pignatti T. Historia rysunku-od Altamiry do Picassa. /W. Arkady, W-wa 2006

Simblet S., Rysunek. Podręcznik, Warszawa 2006

Strzemiński W., Teoria widzenia, Wyd. Literackie, Kraków 1974.

Teissing K., Techniki rysunku, Warszawa 1982

Wierzchowska W, Współczesny rysunek polski, Warszawa, 1982

Winzer F. Słownik sztuk pięknych. Katowice 2000

Podręczna biblioteka Pracowni.

Katalogi wystaw wskazane przez wykładowcę.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Swobodnie porusza się w zakresie praktyki artystycznej w powiązaniu z nauką o sztuce

Projektuje, tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne

Wykorzystuje warsztat artystyczny i odpowiednie narzędzia w realizacji własnych koncepcji artystycznych

Stosuje tradycyjne i współczesne techniki i technologie odpowiednio dobrane do zadania plastycznego

Umiejętnie tworzy cykle rysunkowe i stosuje wiedzę z zakresu mediów i intermediów

Potrafi stworzyć kolekcję dyplomową, zapisać ją i utworzyć formę wystawienniczą

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

znakomite opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji badawczo – artystycznej dyplomu.

dobry plus (+db; 4,5):

bardzo dobre opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji badawczo – artystycznej dyplomu.

dobry (db; 4,0):

dobre opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji badawczo – artystycznej dyplomu.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

zadawalające ale ze znacznymi niedociągnięciami opanowanie wszystkich kryteriów realizacyjnych dyplomu artystycznego.

dostateczny (dst; 3,0):

zadawalające, ale z licznymi błędami w opanowanie wszystkich kryteriów realizacyjnych dyplomu artystycznego.

niedostateczny (ndst; 2,0):

niezadowalające opanowanie wszystkich kryteriów programowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wypych
Prowadzący grup: Bianka Rolando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bianka Rolando
Prowadzący grup: Bianka Rolando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)