Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia artystyczna - Rysunek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 13-LSL5XPRY12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia artystyczna - Rysunek
Jednostka: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Grupy: E-learning - przedmioty Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu
Moodle - przedmioty Innych jednostek
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

1) Podstawowe umiejętności formowania kreatywności indywidualnej.

2) Uzupełnienie i rozszerzenie umiejętności rysunku elementarnego.

3) Problemy teorii i praktyki rysunku specjalistycznego.

4) Realizacje rysunkowe wzbogacone o zapis cyfrowy.

5) Tworzenie zestawu prac, które mogą być częścią kolekcji dyplomowej (wspomagające).


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Wiedza i umiejętności z zakresu organizowania płaszczyzny w technikach rysunkowych. Podstawowe wiadomości z obszaru historii sztuki – historii przedmiotu.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

W miejscach stałych ekspozycji oraz z programami nauczania prezentowanymi na wydzielonych tablicach ściennych. Zbiory biblioteczne Pracowni.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Sposoby prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych efektów kształcenia

Ćwiczenia pracowniane i indywidualne. Dyskusja /analiza, realizacje rysunkowe.

Ćwiczenia pracowniane, korekty projektów i realizacji.

Ćwiczenia pracowniane, bieżący instruktarz na podstawie eksponatów pracowni oraz materiałów realizacyjnych indywidualnie opracowanych. Odniesienia do przykładów historii sztuki.

Korekta bieżąca wskazująca na sposób realizacji zadań, narzędzia i materiały odpowiednie do charakteru przyjętego programu.

Ćwiczenia projektowe, korekta i realizacja w zadanej przestrzeni rzeczywistej.


Nakład pracy studenta (punkty ECTS):

9

Pełny opis:

Opis treści kształcenia.

Zakres do wyboru przez studenta

1. Rysunek programowy-kreacja artystyczna – propozycja indywidualna studenta zapisana słownie jak i wizualnie projektami rysunkowymi z późniejsza realizacją.

2. Rysunek prasowy, ilustracja książkowa. Program obejmuje opracowania rysunkowe będące wizualizacją prasową lub książkową. Relacje między treścią i formą rysunkową.

3. Rysunek projektowy. Program rysunku koncepcyjnego, ideowego dotyczący między innymi takich obszarów jak projektowanie wspomagające sztuki piękne /pracownię dyplomową/ i sztuki projektowe /pracownię dyplomową/ oraz inne niezależne zakresy projektowe zaproponowane przez studenta. Zapis rysunkowy myśli twórczej.

4. Rysunek elementarny – uzupełniający z rozszerzonym programem II roku(dotyczy głównie rysunku studyjnego).

Literatura:

Arnheim R. Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Warszawa 2014

Simblet S., Rysunek. Podręcznik, Warszawa 2006

Artykuły w czasopismach artystycznych wskazane przez prowadzącego.

Podręczna biblioteka Pracowni. Informacje internetowe.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu)

i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

Swobodnie porusza się w zakresie praktyki artystycznej w powiązaniu

z nauką o sztuce

Projektuje, tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne w oparciu o wiedzę i doświadczenie na poziomie licencjatu

Stosuje szeroki warsztat artystyczny

i odpowiednie narzędzia w realizacjach rysunkowych.

Stosuje tradycyjne i współczesne techniki rysunkowe – nowe media zapisu cyfrowego odpowiednio dobrane do zadania programowego

Umiejętnie tworzy cykle rysunkowe. Projektuje i realizuje wystawienniczą kolekcję swoich realizacji.

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

znakomite opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji programu wybranego zakresu treści programowych.

dobry plus (+db; 4,5):

bardzo dobre opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji programu wybranego zakresu treści programowych.

dobry (db; 4,0):

dobre opanowanie wiedzy i umiejętności rysunkowych w realizacji programu wybranego zakresu treści programowych.

dostateczny plus (+dst; 3,5):

zadawalające ale ze znacznymi niedociągnięciami opanowanie wszystkich kryteriów realizacyjnych rysunku.

dostateczny (dst; 3,0):

zadawalające, ale z licznymi błędami w opanowanie wszystkich kryteriów realizacyjnych treści programowych.

niedostateczny (ndst; 2,0):

niezadowalające opanowanie wszystkich kryteriów programowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaworzewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaworzewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaworzewski
Prowadzący grup: Tadeusz Gaworzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaworzewski
Prowadzący grup: Bianka Rolando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Gaworzewski
Prowadzący grup: Bianka Rolando
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)