Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 12-DDS26 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel (cele) modułu kształcenia

a) przekazanie podstawowej wiedzy na temat działania komputera

b) kształtowanie umiejętności redagowania dokumentów tekstowych

c) wykształcenie umiejętności korzystania z arkusza kalkulacyjnego

d) wykształcenie umiejętności przygotowania własnej prezentację multimedialnej

e) wykształcenie umiejętności podstawowego przetwarzania i edytowania zdjęć

f) wykształcenie umiejętności korzystania z zasobów i możliwości Internetu (w celu komunikowania się I poszerzenia własnej wiedzy

Pełny opis:

Symbol treści kształcenia Opis treści kształcenia

TK_01 Wprowadzenie w pojęcia technologii informacyjnej, zasady BHP przy korzystaniu z komputerów, korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

TK_02 Elementy prawa autorskiego w odniesieniu do technologii informacyjnej.

Podstawowa konfiguracja i zabezpieczanie systemu operacyjnego.

TK_03 Edytor tekstu – edycja i formatowanie prac naukowych

TK_04 Edytor tekstu – elementy automatyzacji procesu tworzenia i edycji dokumentów

TK_05 Edytor tekstu - wstawianie i formatowanie tabel, wykresów i obiektów graficznych

TK_06 Edytor tekstu - wykorzystywanie stylów, przygotowywanie spisów treści

TK_07 Edytor tekstu - korzystanie z korespondencji seryjnej

TK_08 Arkusz kalkulacyjny – wprowadzanie, prezentowanie i formatowanie danych, tworzenie wykresów

TK_09 Arkusz kalkulacyjny - podstawowe funkcje i operacje, przygotowywanie wydruków i formatowanie arkuszy

TK_10 Podstawy przetwarzania grafiki (typy, podstawowe cechy, parametry i podstawowa edycja)

TK_11 Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej – zagadnienia wprowadzające

TK_12 Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - użycie dźwięku, filmu i animacji

TK_13 Przygotowanie własnej prezentacji multimedialnej - automatyzacja procesu tworzenia i edycji

TK_14 Wykorzystywanie zasobów Internetu

TK_15 Wykorzystanie technologii informacyjnej do komunikacji i transmisji danych

Literatura:

Zalecana literatura

Katherine Murray, “Microsoft Office 2010 PL. Praktyczne podejście”, Helion, Gliwice 2011

Jaronicki Adam, „ABC MS Office 2007 PL”, Helion, Gliwice 2008

Jaronicki Adam, „ABC OpenOffice.ux.pl”, Helion, Gliwice 2007

Sikorski Witold, „Podstawy technik informatycznych”, PWN, Warszawa 2006.

Wojciechowski Adam, „Usługi w sieciach informatycznych”, PWN, Warszawa 2006

Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek, „MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie”, Helion, Gliwice 2006

Włodzimierz Gajda, „GIMP. Ćwiczenia praktyczne”, Helion, Gliwice 2011

Marek Smyczek, Marcin Kaim, „Od zera do ecedeela” cz. 1-7, Gliwice 2007

Dodatkowe materiały dostępne w Internecie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozumie i stosuje zasady bezpiecznej pracy, zasady działania oraz konfiguracji komputera

rozumie korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii informacyjnej

rozumie i wykazuje postawę zgodną z prawnymi aspektami korzystania z technologii informacyjnej

stosuje zasady prawidłowej edycji tekstu na poziomie zaawansowanym

stosuje zasady prawidłowego tworzenia arkuszy kalkulacyjnych

stosuje zasady prawidłowej edycji grafiki oraz tworzenia prezentacji multimedialnych

stosuje wiedzę z technologii informacyjnej do komunikowania się i pogłębienia wiedzy z innych dziedzin

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne zadanie do wykonania przy komputerze dotyczące danej treści kształcenia np. przygotuj dokument w edytorze tekstu według podanego schematu.

ćwiczenia: pisemne kolokwia, projekt, przygotowanie się do zajęć oraz zaangażowanie podczas nich

Oceny:

 5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami określone w efektach kształcenia tego modułu

 3,0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami określone w efektach kształcenia tego modułu

 2,0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne określone w efektach kształcenia tego modułu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Topolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.