Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-wmsk3-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny 3
Jednostka: Katedra Skandynawistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
skandynawistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

fiologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami onomastyki

Zapoznanie studentów z terminologią i metodologią badań onomastycznych

Omówienie roli i funkcji nazw własnych w aspekcie historycznym, gramatycznym, semantycznym, normatywnym i kulturowym

Zapoznanie studentów z morfologią, składnią i semantyką antroponimów i toponimów polskich i skandynawskich

Zapoznanie studentów z podstawową literaturą przedmiotu


Pełny opis:

Przekazanie szczegółowej wiedzy na temat językoznawczych teorii znaczenia w odniesieniu do nazw własnych i pospolitych oraz wskazanie logicznych i filozoficznych nazywania

Przekazanie szczegółowej wiedzy o procesach onomastycznych z krytycznym omówieniem zagadnień terminologicznych

Przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu etymologii

Scharakteryzowanie genetycznych, gramatycznych i semantycznych aspektów tworzenia antroponimów w języku polskim oraz w językach skandynawskich

Scharakteryzowanie genetycznych, gramatycznych i semantycznych aspektów tworzenia toponimów w języku polskim oraz w językach skandynawskich

Ukazanie procesów onomastycznych w ujęciu kulturowym i normatywnym

Krytyczne omówienie literatury przedmiotu ze szczególnym uwzględnieniem prac z obszaru Skandynawii

Literatura:

Hansen, Aage. 1967. Moderne Dansk, bd. II. K?benhavn: Grafisk Forlag.

Jacobsen Henrik Galberg, Skyum-Nielsen Peder. 2007. Dansk sprog. En grundbog, 2. udg., K?benhavn: Sch?nberg.

Jarvad Pia. 1995. Nye ord - hvorfor og hvordan?, K?benhavn: Gyldendal.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

ma poszerzoną wiedzę o językoznawczych definicjach znaczenia oraz ich uwarunkowaniach logicznych i filozoficznych

ma pogłębioną wiedzę o etymologicznych, gramatycznych i semantycznych aspektach imion własnych

zna podstawy metodologii badań onomastycznych, potrafi stosować właściwą terminologię odnoszącą się do procesów nazwotwórczych

potrafi stosować posiadaną wiedzę do analizy imion własnych w języku polskim i językach skandynawskich

zna kulturowe i normatywne uwarunkowania stosowania antroponimów i toponimów

Metody i kryteria oceniania:

F: Ocena dyskusji w grupie

P: Test zaliczeniowy

. Kryteria oceny

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Żmuda-Trzebiatowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.