Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbPNJN1-DU44 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego IV
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Osiągnięcie w pełni aktywnego zasobu słownictwa w języku niemieckim z zakresu wybranych dziedzin/kręgów tematycznych na poziomie C1+/C2 wg ESOKJ; osiągnięcie pełnej umiejętności formułowania dłuższych, bezbłędnych wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku niemieckim ze szczególnym naciskiem na optymalne użycie słownictwa fachowego dla danej dziedziny oraz wysokich kompetencji komunikacyjnych; bezbłędność gramatyczna, składniowa i stylistyczna języka niemieckiego w fachowych wypowiedziach ustnych i pisemnych; osiągnięcie bardzo dobrej umiejętności samodzielnego redagowania tekstów fachowych w języku niemieckim z użyciem słownictwa specyficznego dla danej dziedziny; osiągnięcie umiejętności w pełni poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski; poziom wysokiej świadomości językowej

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

do uzgodnienia z prowadzącymi zajęcia

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja, praca z tekstem, metoda analizy przypadków, uczenie problemowe, metoda ćwiczeniowa, pokaz i obserwacja, demonstracje dźwiękowe i/lub video, metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”), praca w grupachPełny opis:

Oferta prowadzącego zajęcia obejmuje tematykę i zagadnienia współczesnego świata biznesu, świata gospodarki, języka technicznego, języka organów i agend Unii Europejskiej (przykładowo: teksty techniczne; język branży doradztwa marketingowego i analitycznego; branża HR –kadry i płace, język specjalistyczny z zakresu outsorcingu; język fachowy z zakresu Talent Acqusition – pozyskiwanie kandydatów do firm zewnętrznych i działalności wewnętrznej; język z dziedziny analizy rynków ).

Literatura:

Teksty wybrane i uprzednio zdydaktyzowane przez wykładowców, teksty autentyczne, pochodzące z literatury fachowej i z prasy niemieckiej, dostosowane każdorazowo do konkretnej tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.

Efekty uczenia się:

Student/ka komunikuje się bezbłędnie w mowie i w piśmie po niemiecku na poziomie rozszerzonym i optymalnie stosuje w tym języku skomplikowaną terminologię specjalistyczną z zakresu konkretnych języków specjalistycznych i szeroko pojętej komunikacji zarówno interkulturowej jak i gospodarczo-biznesowej

potrafi bezbłędnie tłumaczyć teksty z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki, uwzględniając przy tym wymogi właściwej płaszczyzny stylistycznej i normy terminologii specjalistycznej

potrafi bardzo sprawnie, dostosowawszy się optymalnie do danej sytuacji komunikacyjnej, posługiwać się bezbłędnie w piśmie i w mowie stosownymi do wysokich wymagań danej sytuacji stylami funkcjonalnymi języka niemieckiego

wykazuje pełną gotowość do świadomego przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także charakteryzuje się ponadprzeciętną dbałością o jakość wykonywanego zawodu, związanego z szeroko pojętą komunikacją specjalistyczną zarówno w języku obcym jak i w ojczystym

Metody i kryteria oceniania:

Test, tłumaczenia, esej, prezentacja multimedialna, kolokwium pisemne i ustne

bardzo dobry (bdb; 5,0): – znakomita wiedza, umiejętności bezbłędnego pod względem gramatycznym, leksykalnym i fonetycznym wystąpienia ustnego w języku niemieckim, bardzo dobre kompetencje personalne i społeczne

dobry plus (+db; 4,5): – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dobry (db; 4,0): - dobra wiedza, umiejętności i kompetencje

dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z niedociągnięciami

dostateczny (dst; 3,0): - zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje, ale z licznymi błędami

niedostateczny (ndst; 2,0): - niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje

progi procentowe dla testu gramatycznego, zaliczeń pisemnych, tłumaczeń

• od 60% - 3,0

• od 70% - 3,5

• od 80% - 4,0

• od 90% - 4,5

• od 95% - 5,0

Kryteria oceny prac pisemnych

Treść:

Uwzględnienie wytycznych tematycznych (Punkty ciężkości ) 6 Punktów

Zwartość logiczna (Koherencja) tekstu 2 Punkty

Poprawność językowa

Gramatyka: Morfologia, Składnia, Słowotwórstwo 7 Punktów

Poziom wyrażeniowy : Dobór słownictwa, urozmaicenie 7 Punktów

Budowa tekstu: płynna narracja, udane łączenie zdań

Odpowiednie relacje czasowe zdań, poprawnie zastosowane spójniki 3 Punkty

Ortografia 3 Punkty

---------------

maksymalnie. 28 Punktów

Ocenianie:

5 (bdb): 27-28 Punktów

4+ (db plus): 25-26 Punktów

4(db): 22-24 Punktów

3+ (dst plus): 19-21 Punktów

3 (dst): 17-18 Punktów

2 (ndst): 00-16 Punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Drynda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa, Martin Stosik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Borkowski, Karolin Toledo Flores
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.