Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje interkulturowe w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-kbNIB-DU11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Negocjacje interkulturowe w biznesie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: język niemiecki i komunikacja w biznesie, rok II, studia II stopnia, semestr letni
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Zrozumienie wpływu różnic kulturowych na sposób prowadzenia i efektywność negocjacji interkulturowych; zdobycie wiedzy na temat uwarunkowanych kulturowo typów negocjatorów; zrozumienie najważniejszych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach interkulturowych; rozróżnianie stylów komunikacyjnych i negocjacyjnych, w tym polskich i niemieckich; symulowanie negocjacji interkulturowych i ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych w oparciu o gry symulacyjne

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Czytelnia w Bibliotece Novum, platforma Moodle

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień. Dyskusja. Metoda analizy przypadków. Gra dydaktyczna/symulacyjna online. Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”).

Praca w grupach / parach


Pełny opis:

Typy/ wymiary kultur a negocjacje interkulturowe

Klasyfikacje kultur i typy negocjatorów wg Richarda Gestelanda

Zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach interkulturowych

Negocjacje interkulturowe w praktyce – gry symulacyjne (np. Megacities, Bilangon)

Style komunikacyjne i negocjacyjne w negocjacjach polsko-niemieckich – teoria i analiza przypadków w oparciu o grę symulacyjną

Literatura:

Bolten, Jürgen: Einführung in die Interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Göttingen: Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015;

Gesteland, Richard R.: Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Warszawa: PWN. 2000;

Fischer, Katrin/ Thomas, Alexander/ Dünstl, Sonja: Beruflich in Polen. Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte (Handlungskompetenz im Ausland). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007;

Wilczyńska, Weronika/ Mackiewicz, Maciej/ Krajka, Jarosław: Komunikacja interkulturowa: wprowadzenie. Poznań: Wydawnictwo UAM, 2019.

Efekty uczenia się:

Student/ka ma wiedzę ogólną z zakresu teorii negocjacji w biznesie;

Ma ugruntowaną wiedzę na temat wpływu różnic kulturowych na negocjacje w biznesie;

Potrafi w świetle poznanych typologii kultur i klasyfikacji negocjatorów wg R. Gestelanda scharakteryzować negocjatorów polskich i niemieckich i przeanalizować wpływ różnic kulturowych na polsko-niemieckie negocjacje w biznesie;

Ma wiedzę na temat specyfiki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w negocjacjach interkulturowych

Wyszukuje informacji dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła polsko- i niemieckojęzyczne

Rozumie różnorodność kulturową i jej wpływ na skuteczną komunikację i efektywne negocjacje

Ma umiejętność prowadzenia dyskursu i krytycznej refleksji nad przedstawionymi treściami.

Ma świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie w dyskusji. Ocena pisemnej refleksji I analizy przebiegu negocjacji interkulturowych w ramach gry symulacyjnej. Kolokwium pisemne.

Kryteria oceniania dla kolokwium pisemnego

• od 53% - (50-40 pkt.) - 3,0

• od 68% - (56-51 pkt.) - 3,5

• od 76% - (64-57 pkt.) - 4,0

• od 86% - (69-65 pkt.) - 4,5

• od 93% - (75-70 pkt.) - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Mackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.