Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury niemieckiej. Proseminarium literaturoznawcze I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grPLWL-DL14 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury niemieckiej. Proseminarium literaturoznawcze I
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie ogólnej wiedzy na temat historii literatury niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa w języku niemieckim do 1848 roku; rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wybranych utworów pochodzących z tego okresu, w oparciu o literaturę przedmiotu wskazaną przez prowadzącego; rozumienie funkcji tekstu literackiego w procesach kulturowych; rozumienie specyfiki utworu literackiego jako wytworu konkretnej epoki historycznoliterackiej; umiejętność określenia szeroko rozumianego tła kulturowego tekstu, elementów biograficznych, przemian zachodzących w poetyce; pogłębianie zdolności krytycznych; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; umiejętność zdobywania i interpretacji danych z różnych źródeł; umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur i zwyczajów; dbałość o kulturę języka; rozwijanie umiejętności czytania tekstów w języku niemieckim. Podczas omawiania tekstów literackich dopuszczalne jest używanie języka polskiego, jednakże cytaty z tekstów lektur przytaczane są w języku oryginalnym (niemieckim); także podsumowanie zajęć odbywa się w języku niemieckim.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do okresu oświecenia, literatura niemiecka w okresie oświecenia, literatura niemiecka epoki „Burzy i naporu”, literatura klasyki weimarskiej, literatura niemiecka epoki romantyzmu, Biedermeier, Junges Deutschland i okres przedmarcowy

Literatura:

Baumann, B., Oberle. B.: Deutsche Literatur in Epochen, München 1985 (i kolejne wydania);

Best, O. F., Schmitt, H.-J. (Hrsg.): Die deutsche Literatur. Ein Abriß in Text und Darstellung in 16 Bänden, Bd. 1-10, Stuttgart (wszystkie wydania);

Borries, E. u. E. v.: Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 1-5, München 1991 (i kolejne wydania);

Glaser, H. A. (Hrsg.): Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Bd. 6-8, Reinbek 1980-1982;

Karolak Cz., Kunicki W., Orłowski H.: Dzieje kultury niemieckiej. Warszawa 2006;

Szyrocki M.: Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik. T. 1. Warszawa 1969.

Žmegač, V. (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jh. bis zur Gegenwart. Königstein 1984, Bd. 2.1, 2.2.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej od początków piśmiennictwa do roku 1848;

wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych) w odniesieniu do tematyki prowadzonych zajęć;

formułuje krytyczne sądy na temat analizowanych utworów, zjawisk literackich i kulturowych z zakresu literatury niemieckiego obszaru językowego od początków piśmiennictwa do roku 1848;

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa

wykazuje się otwartością wobec innych kultur i światopoglądów

Metody i kryteria oceniania:

ocena aktywności studenta w dyskusji; test ze znajomości treści lektur; pisemna praca zaliczeniowa (może mieć formę pracy semestralnej lub kolokwium zaliczeniowego); egzamin pisemny lub ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Greser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Greser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.