Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury rosyjskiej V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-grHLROSk-DL55 Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Historia literatury rosyjskiej V
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska z filologią rosyjską, studia stacj. I st., semestr 5
Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z historii literatury rosyjskiej XX i XXI wieku, życiem i twórczością pisarzy tego okresu, problematyką ideową oraz osobliwościami artystycznymi ich utworów

przekazanie wiedzy o zjawiskach historyczno-literackich

zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi

przygotowanie do analizy dzieła literackiego

wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego

rozwinięcie umiejętności zastosowania metod badawczych do analizy tekstu literackiego

utrwalanie umiejętności korzystania z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych

rozwijanie umiejętności komunikacji oraz właściwej postawy i odpowiedzialnego stosunku do zajęć


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Pełny opis:

Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej.

Proza wojenna.

Literatura okresu „odwilży”. Poeci „czwartego pokolenia”. Piosenka autorska.

Zjawisko „prozy wiejskiej”.

Literatura łagrowa.

Literatura okresu „zastoju”.

Literatura emigracyjna.

Rosyjskojęzyczni pisarze nierosyjscy.

Współczesna proza postmodernistyczna.

Literatura:

1. A. Drawicz, Mistrz i diabeł: rzecz o Bułhakowie, Warszawa 2002;

2. B. Mucha, Historia literatury rosyjskiej od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002;

3. Dać świadectwo prawdzie. Portrety współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. L. Suchanka, Kraków 1996;

4. Emigracja i tamizdat, pod red. L. Suchanka, Kraków 1993.

5. G. Przebinda, J. Smaga, Kto jest kim w Rosji po 1917 roku, Kraków 2000;

6. Historia literatury rosyjskiej 1917-1991, pod red. G. Porębina, S. Poręba, Katowice 1994;

7. Historia literatury rosyjskiej XX w., pod red. A. Drawicza, W-wa 1997;

8. Kasack W., Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku, przeł. B. Kodzis, Wrocław 1996.

9. P. Fast, Realizm socjalistyczny w literaturze rosyjskiej, Kraków 2003;

10. Sylwetki współczesnych pisarzy rosyjskich, pod red. P. Fasta i L. Rożek, Katowice 1994

11. T. Klimowicz, Obywatele Arkadii, Wrocław 1993;

12. T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917–1996), Wrocław 1996;

13. Ч. Андрушко, Жизнеописание Бабеля Исаака Эммануиловича, Познань 1993;

14. Русские писатели ХХ века. Биографический словарь, pod red. П.А. Николаева, Москва 2000.

15. И. Скоропанова, Русская постмодернистская литература, Москва 2001.

Kanon lektur

1. M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;

2. Liryka:

• W. Wysocki

• B. Okudżawa

3. J. Bondariew, Brzeg;

4. W. Szukszyn, Kalina czerwona;

5. A. Wampiłow, Prowincjonalne anegdoty;

6. A. Rybakow, Dzieci Arbatu;

7. W. Rasputin, Pożegnanie z Matiorą;

8. W. Astafiew, Królowa ryb (Царь-рыба);

9. Cz. Ajtmatow, Golgota (Плаха);

10. A. Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza;

11. W. Nabokow, Lolita;

12. W. Pielewin, Generation П ;

13. W. Sorokin, Kolejka;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

zna biografię i twórczość wybranych pisarzy i charakteryzuje w tym kontekście daną epokę literacką

rozumie i prawidłowo stosuje podstawowe terminy z zakresu literaturoznawstwa

rozumie i wyjaśnia istotę oraz mechanizmy funkcjonowania poszczególnych epok literackich

zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji dzieła literackiego

wybiera właściwe metody interpretacyjne

prawidłowo interpretuje teksty literackie wybranych pisarzy

rozpoznaje treści ideowe oraz charakterystyczne cechy poetyki utworów literackich w szerokim kontekście kulturowym

korzysta ze źródeł bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim

potrafi w formie ustnej wykazać się umiejętnościami z zakresu analizy działa literackiego

stosuje zdobytą wiedzę w kształtowaniu i wzbogacaniu własnych wypowiedzi ustnych

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; opcjonalnie odpowiedź z lektur; wypowiedź ustna zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Zywert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.