Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Związki kulturowe i literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-ZKULT-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Związki kulturowe i literackie
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Germanistyka Międzykulturowa (Collegium Polonicum w Słubicach), studia stacjonarne, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, specjalność filologia germańska, specjalizacja komunikacja

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie ogólnej wiedzy na temat historii literatury niemieckiego i polskiego obszaru językowego XIX i XX w. obejmującej: epoki historyczno-literackie, prądy duchowe i artystyczne, jak również najważniejszych autorów i teksty literackie. W oparciu o teorię i metodologię z zakresu literaturoznawstwa i komparatystyki rozwinięcie umiejętności krytycznej analizy wybranych tekstów z okresu od ok. 1830 do 2010 r. w kontekście społecznym, historycznym i kulturowym zarówno podczas dyskusji, jak i w przygotowywanych pracach pisemnych. Zajęcia zakładają ponadto: kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na podstawie zróżnicowanych źródeł, dostrzeganie różnorodności kulturowej i wielokulturowej oraz dbałość o kulturę języka.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Niemieckie reakcje na Powstanie Listopadowe/ Wzajemna recepcja „poetów narodowych” w literaturze polskiej i niemieckiej;

Polsko-Niemieckie miejsca pamięci – wybrane przykłady;

Percepcja Polski w niemieckojęzycznej literaturze pod kątem tożsamości żydowskiej (XIX wiek);

Percepcja Niemców w polskiej literaturze XIX wieku;

Negatywne stereotypy o Polsce i o Polakach w niemieckojęzycznej literaturze XIX wieku;

Polsko-niemiecka przyjaźń pisarska: Wybrane przykłady;

Percepcja Polski w niemieckojęzycznej literaturze pod kątem tożsamości żydowskiej (początek XX wieku);

Literatura a ideologia: Obraz Polski w literaturze nazistowskiej propagandy;

Pamięć po 1945 r. – przeszłość polsko-niemiecko-żydowska;

Pamięć po 1945 r. – podróże do Polski (NRD / RFN);

Pamięć po 1945 r. – koncepcje pojednania ;

Pamięć po 1945 r. – odkrywanie niemieckiej przeszłości w polskich miastach;

Intertekstualne sąsiedztwo;

„Cudownie Dziki Wschód” - recepcja literatury polskiej (oraz związanej z nią topografii) w niemieckojęzycznej prasie po 1989 r.;

Wizje i rewizje: Podróże z Niemiec do współczesnej Polski.

Literatura:

Teksty podane w punkcie „Treści kształcenia”, a ponadto: Matthias Kneip: „Grundsteine im Gepäck. Begegnungen mit Polen“; „Polenreise. Orte, die ein Land erzählen“ Włodzimierz Nowak: „Obwód głowy“, Michael Zeller: „Café Europa“, Tanja Dückers: „Himmelskörper“ /Katarina Bader: “Jureks Erben“.

Efekty uczenia się:

zna podstawowe zjawiska i procesy historycznoliterackie i kulturowe niemieckiego i polskiego obszaru językowego okresu między romantyzmem a końcem XX w., potrafi analizować je w perspektywie komparatystycznej;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w zakresie literatury niemieckiego i polskiego obszaru językowego na przestrzeni ostatnich dwóch wieków;

wyszukuje, analizuje i selekcjonuje informacje z różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych) w odniesieniu do tematyki prowadzonych zajęć;

zna typologię polsko-niemieckich związków literackich;

posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku niemieckim z odwołaniem do omawianych tekstów literackich;

ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego niemieckiego obszaru językowego;

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa, rozróżnia oryginał od tłumaczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Referat (ocena formująca: zaliczenie): właściwa struktura i argumentacja, poprawność językowa

Pisemna praca zaliczeniowa, np. praca semestralna (temat zaproponowany przez wykładowcę lub do wyboru przez studenta): zgodność z tematem, właściwy dobór źródeł, poprawny zapis bibliograficzny, właściwa struktura i argumentacja, dobór adekwatnych środków językowych, poprawność językowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Antonina Balfanz, Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Chołuj
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.