Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-WEc-DU11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomii
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie informacji dotyczących wybranych aspektów ekonomiki przedsiębiorstwa stanowiących podstawę rozumienia i komunikacji w tej dziedzinie. Zaznajomienie studentów z terminologią z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa. Rozwinięcie wybranych sprawności językowych w zakresie danego języka obcego (punkt ciężkości), a także polskiego języka ekonomii w oparciu o teksty specjalistyczne z dziedziny ekonomiki przedsiębiorstwa. Wykształcenie umiejętności rzetelnego poszukiwania, analizy i oceny informacji specjalistycznej z wybranej dziedziny w języku polskim i obcym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Przekazanie informacji z zakresu dot.:

• istoty gospodarowania

• zakładania działalności gospodarczej

• struktury przedsiębiorstwa

• doboru formy prawnej (w odniesieniu do sytuacji prawnej w Polsce; prezentacja treści w języku polskim)

Zasady pracy terminologicznej, w tym tworzenia glosariuszy.

Terminologia w języku obcym i polskim z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa

oraz jej kulturowe uwarunkowania

Literatura:

Dębski P. / Dębski D. (2015): Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Cz.2: Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw. Warszawa: WSiP [rozdz. 2.2 i 2.3].

Literatura uzupełniająca będzie podawana na bieżąco w trakcie kursu

Efekty uczenia się:

Student porozumiewa się ze specjalistami w zakresie wybranych aspektów ekonomiki przedsiębiorstwa w języku obcym i polskim

jest świadomy kulturowych uwarunkowań komunikacji specjalistycznej w wybranej dziedzinie w Polsce i w danym kraju

rekonstruuje wiedzę specjalistyczną w oparciu o teksty specjalistyczne

potrafi opracować glosariusz dotyczący

wybranych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa

potrafi pracować w zespole nad konkretnym zadaniem, dostarczając partnerom impulsów merytorycznych oraz organizacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Test; Projekt; Prezentacja multimedialna; Streszczenie lektury fachowej; Przygotowanie glosariusza

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Roman Dziergwa, Anna Fimiak-Chwiłkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.