Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P4 Tłumaczenie testów specjalistycznych (np. pamięć kulturowa, architektura, film, muzyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTSk-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: P4 Tłumaczenie testów specjalistycznych (np. pamięć kulturowa, architektura, film, muzyka)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej analizy tekstu oraz zasad dotyczących tłumaczenia tekstów specjalistycznych z zakresu pamięci kulturowej, architektury, filmu, muzyki, itd. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia w/w tekstów oraz poszerzanie związanych z tłumaczeniem kompetencji encyklopedycznych i logicznych. Poszerzanie słownictwa z obszaru ww. tekstów specjalistycznych. Ćwiczenie umiejętności nawiązania współpracy ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych; Przygotowanie do pracy w grupie i prowadzeniu dyskusji;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji „Komunikacja interkulturowa” po drugim semestrze z oferty IFG

Pełny opis:

Podstawy analizy tekstu; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu pamięci kultury; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu architektury; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu filmu; Analiza i tłumaczenie wybranych tekstów z zakresu muzyki.

Literatura:

Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München, Wien 2006; Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg und Wiesbaden 1999; Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007; Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse.Heidelberg1988; Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971; Snell-Hornby, Mary (Hrsg.):Handbuch Translation. Tübingen 2003; Snell-Hornby, Mary: Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen und Basel 1994; Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1997; Legeżyńska, Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999; Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia.Poznań1999; Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza.Kraków2000; Pisarska, Alicja/Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze.Poznań1998; Lisowska-Magdziarz, Małgorzata: Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Kraków 2007; Śliwińska, Anna: Analiza i interpretacja tekstów literackich. Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe zasady analizy tekstu; Charakteryzuje poszczególne rodzaje tekstów; Potrafi tłumaczyć krótkie teksty specjalistyczne; Stosuje odpowiednie techniki translatorskie w procesie przekładu; Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji, sprawdzanie na zajęciach aktywności i zaangażowania studenta podczas pracy w grupie, kolokwium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Sellmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.