Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie tekstów fachowych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TTF-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów fachowych II
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Przedmioty dla programu DLx-GermanX
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów fachowych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty fachowe omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin; dalsze pogłębianie wiedzy i kompetencji językowej z dziedzin omawianych w semestrze zimowym

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B2

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

prezentowanie treści dydaktycznych przez wykładowcę; dyskusja z grupą; analiza tekstu; analiza komparatystyczna; tłumaczenie tekstu; korekta tłumaczenia wykonana przez studenta

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

zasady sporządzania tłumaczeń zwykłych i poświadczonych; tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin specjalistycznych (prawo i sądownictwo, ekonomia i handel, medycyna, teksty techniczne) – wybór dziedzin opcjonalny; tłumaczenie ustne środowiskowe (np. dla potrzeb szpitala, urzędów, sądu, policji, negocjacje handlowe itp.) – opcjonalnie

Literatura:

Ammann M. Grundlagen der modernen Translationstheorie. Ein Leitfaden für Studierende. Heidelberg 1989; Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, Goethe Institut, 2000; Pieńkos J. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1996; Kubacki A.D., Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Translegis 2011; Iluk J., Kubacki A.D., Wzory polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych.Muster polnischer und deutscher Dokumente für Translationsübungen; Gnome 2003; Marschner Harald, Wzory umów i pism/ Musterverträge und -schriftsätze, tom 10; C.H.Beck 2007; Tryuk M. Przekład ustny środowiskowy, Warszawa 2006; Cieślik B., Laska L., Rojewski M., Egzamin na tłumacza przysiegłego. Komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty; C.H. Beck 2010; Kierzkowska Danuta, Tłumaczenie prawnicze, Translegis 2008; Poznański J. (opracowanie), Kierzkowska D. (redakcja), Dokumenty polskie. Wybór dla tłumaczy sądowych; Translegis 2007, Kierzkowska D. Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem 2011, Translegis 2011.

Efekty uczenia się:

zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów fachowych; ma wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych; zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka fachowego w języku ojczystym i docelowym; potrafi przekazać treść tekstu fachowego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka; potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny; potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia; ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jej ograniczenia oraz potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; ocena tłumaczenia i jego korekty na zajęciach; zaliczenie końcowe – forma zaliczenia określona przez prowadzącego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Damian Wątrobiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Gaińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.