Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie symultaniczne C-A

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TSCA-WT12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie symultaniczne C-A
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

1. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat tłumaczenia symultanicznego z języka francuskiego na polski

2. przekazanie ogólnej i praktycznej wiedzy na temat przygotowania do tłumaczenia symultanicznego (słownictwo branżowe w obu językach, elementy wiedzy fachowej)

3. rozwinięcie umiejętności tłumaczenia symultanicznego z języka francuskiego na polski

4. rozwinięcie umiejętności przygotowania się do tłumaczenia symultanicznego z języka francuskiego na polski

5. przyswojenie nowego i rozwinięcie istniejącego słownictwa języka francuskiego w różnych rejestrach poprzez ustne ćwiczenia tłumaczeniowe

6. rozwinięcie umiejętności władania ładną i poprawną polszczyzną


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

1. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej psychologii

2. Tłumaczenie wystąpień prostych o tematyce dotyczącej praw człowieka

3. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce unijnej

4. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej ochrony środowiska

5. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej klęsk żywiołowych

6. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej kultury, sztuki

7. Tłumaczenie prostych wystąpień o tematyce dotyczącej edukacji

8. Tłumaczenie prostych wystąpień polityków różnego szczebla

Literatura:

1. BEYLARD-OZEROFF, Ann, Králová Jana, Moser-Mercer, Barbara. Translators' Strategies and Creativity. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing Company

2. GILE, Daniel. 1985. « Les termes techniques en interprétation simultanée ». Meta : journal des traducteurs, vol. 30, numéro 3, pp. 199 – 210.

3. GILE, Daniel. 1991. Guide de l'interprétation à l'usage des organisateurs de conférences. Paris: Création Leterrier

4. GILE, Daniel. 1995. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. Lille : Presses Universitaires de Lille

5. GILLIES, Andrew. 2001. Tłumaczenie ustne. Conference Interpreting. Poradnik dla studentów. A Student’s Companion. Kraków: Tertium

6. GILLIES, Andrew. 2007. Sztuka notowania: poradnik dla tłumaczy konferencyjnych. Kraków: Tertium

7. KOPCZYŃSKI, Andrzej. 1998. « Tłumacz konferencyjny: cień czy intruz? ». In: Pawlak, Zofia, Hartzell, James et Czolnowska, Anna (réd.). Ocena tłumaczenia ustnego. Materiały konferencji naukowej OB i SP Łódź 8-9.VI.1996. Łódź: Ośrodek Badań i Studiów Przekładowych Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 71 – 85.

8. LAMBERT, Sylvie et Moser-Mercer, Barbara (éd.). Bridging the Gap. Empirical research in simultaneous interpretation. Volume 3. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins Publishing

9. PÖCHHACKER, Franz. 2007. Introducing Interpreting Studies. London: Routledge

10. ROZAN, Jean-François. 2004. Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym - Notetaking in Consecutive Interpreting. (tłum.) Kraków: Tertium

11. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2001. Interpréter pour traduire. 4e édition revue et corrigée. Collection TRADUCTOLOGIE. Paris : Didier Érudition

12. SELESKOVITCH, Danica et LEDERER, Marianne. 2002. Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Communautés européennes: Didier Érudition/Klincksieck

13. THIERY, Christopher. 2009. « D’où nous venons : Discours prononcé lors de la séance d’ouverture de l’Assemblée de l’AIIC à Nice ». www.aiic.net/ViewPage.cfm/page3201.htm

14. TRYUK, Małgorzata. 2004. L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych

15. TRYUK, Małgorzata. 2007. Przekład ustny konferencyjny. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

1. przywołuje i rozpoznaje główne zasady stosowane podczas tłumaczenia symultanicznego z języka francuskiego na polski

2. potrafi przygotować się do tłumaczenia symultanicznego na podstawie otrzymanych materiałów

3. zna zasady tłumaczenia symultanicznego

4. zna słownictwo języka francuskiego w różnych rejestrach

5. tłumaczy teksty napisane/wygłoszone w języku francuskim należące do różnych rejestrów na język polski

6. używa poprawnej polszczyzny w tłumaczeniu na język polski

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie formujące: dyskusja podczas zajęć; sprawdzenie przygotowania do zajęć; obserwacja procesu i korekta efektu tłumaczenia

Ocenianie podsumowujące: ocena tłumaczeń symultanicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Krajewska, Zbigniew Nadstoga, Danuta Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.