Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie fachowe i adjustacja tekstów I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TRSTDn-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie fachowe i adjustacja tekstów I
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Germanistyka Międzykulturowa (Collegium Polonicum w Słubicach), studia stacjonarne, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie praktycznej umiejętności przekładu różnych gatunków tekstów fachowych i naukowych; zaznajomienie studenta z podstawową terminologią fachową wybranych dziedzin wiedzy, do których odnoszą się teksty specjalistyczne omawiane na zajęciach; doskonalenie sprawności językowej w zakresie wybranych dziedzin.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy do wyboru należący do modułu "Translations Studies", student wybiera jeden z trzech oferowanych kursów:

1. Tłumaczenie literackie i analiza - 09-TRSTDl-12

2. Tłumaczenie fachowe i adjustacja tekstów - 09-TRSTDn-12

3. Tłumaczenie ustne - 09-TRSTDu-12.

Pełny opis:

Główne pojęcia i terminy studiów nad przekładem tekstów specjalistycznych; tekst specjalistyczny a tekst literacki;

Wprowadzenie do nauki o terminologii, organizacja warsztatu tłumacza (źródła wiedzy i terminologii, środki techniczne dostępne tłumaczowi);

Tłumaczenie tekstów z zakresu różnych dziedzin nauk humanistycznych

Literatura:

Koller, Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft, Heidelberg 1992;

Nord, Christiane, Einführung in das funktionale Übersetzen, Tübing

en 1993;

Nord, Christiane, Textanalyse und Übersetzen, Tübingen 2004;

Stolze, Radegundis, Übersetzungstheorien. Eine Einführung, Tübingen 2011;

Stolze, Radegundis, Fachübersetzen – ein Lehrbuch für Theorie und Praxis, Berlin 2012. Snell-Hornby, Mary (Hrsg.), Handbuch Translation, Tübingen 2003;

Snell-Hornby, Mary et al, Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis, Tübingen und Basel 1994.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozpoznaje specyfikę procesu przekładu tekstów specjalistycznych;

Student ma wiedzę specjalistyczną z określonych obszarów tematycznych;

Student zna konstrukcje leksykalno-gramatyczne typowe dla języka specjalistycznego w języku ojczystym i docelowym;

Student potrafi przekazać treść tekstu specjalistycznego z zachowaniem odpowiedniego rejestru i stylu języka;

Student potrafi samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę fachową z dziedziny;

Student potrafi dokonać weryfikacji tłumaczenia;

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i jej ograniczenia oraz potrzeby doskonalenia kompetencji tłumacza.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach oraz ocena tłumaczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.