Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie pisemne ABA (teksty turystyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPtur-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie pisemne ABA (teksty turystyczne)
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: Inny
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia angielska z filologią germańską,

filologia angielska z filologią romańską,

filologia germańska z filologią angielską,

filologia germańska z filologią romańską,

filologia romańska z filologią angielską,

filologia romańska z filologią germańską

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do tłumaczenia tekstów turystycznych. Podczas kursu studenci wykonywać będą tłumaczenia tekstów typowych dla tłumaczeń dla celów przemysłu turystycznego. Szczegółowe cele kursu obejmują opanowanie fachowej terminologii i zdobycie ogólnej wiedzy związanej z tłumaczeniami tekstów turystycznych. W czasie zajęć studenci poznają typowe strategie i techniki stosowane w tłumaczeniu tekstów turystycznych i nauczą się korzystać z dostępnych narzędzi (słowniki, bazy danych, literatura fachowa i teksty paralelne). Kolejnym celem jest wykształcenie wrażliwości na kwestie międzykulturowe i ich uwzględnianie w procesie tłumaczenia.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

język wykładowy w zależności od filologii: angielski, francuski lub niemiecki

Pełny opis:

Wprowadzenie do terminologii turystycznej. Specyfika tłumaczeń na potrzeby przemysłu turystycznego

Tłumaczenie reklam hoteli, analiza języka przewodników turystycznych, etc.

Analiza słownictwa i przygotowanie glosariusza

Analiza wykonanych przez studentów tłumaczeń broszur informacyjnych z języka polskiego na francuski vice versa.

Tłumaczenie i korekta przetłumaczonego tekstu

Literatura:

Belczyk, Arkadiusz. 2004. Poradnik Tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków: IDEA.

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S. & Nycz R. (2004) Punkt widzenia w tekście i w dyskursie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Białek E. (2010) „Gatunek tekstu a przekład (na materiale felietonu)” [w:] Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 119-130.

Dąmbska-Prokop U. (2005) Warsztata tłumacza i jego pułapki. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności.

Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych. Warszawa: PWN

Efekty uczenia się:

student potrafi korzystać z pogłębionej i poszerzonej wiedzy o specyfice tłumaczenia różnego rodzaju tekstów turystycznych

zna na poziomie rozszerzonym i właściwie stosuje fachową terminologię

potrafi zastosować odpowiednie strategie i techniki analizy tekstu i tłumaczenia tekstów specjalistycznych

sprawnie posługuje się rozmaitymi narzędziami pomocnymi – słowniki, bazy danych i literatura fachowa

potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje z tekstów paralelnych

Metody i kryteria oceniania:

(F) dyskusja podczas zajęć

(P) ocena projektu tłumaczeniowego

(F) sprawdzenie przygotowania terminologicznego do zajęć

(P) ocena wybranych tłumaczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.