Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria przekładu i tłumaczenia tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TPITTAR-11 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria przekładu i tłumaczenia tekstów
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia, specjalność arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami translatoryki

- zaznajomienie studentów z problemami translatorycznymi pojawiającymi się w pracy tłumacza języka arabskiego

- doskonalenie umiejętności translatorskich (praca indywidualna i zespołowa)

- kształtowanie świadomości transkulturowej


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka arabskiego na poziomie B2; potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie przedmiotów: praktyczna nauka języka arabskiego 09-PNJARM-34

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Wymienione książki znajdują się w Bibliotece Filologicznej Novum. Materiały uzupełniające oraz teksty do tłumaczenia będą dystrybuowane przez wykładowcę podczas zajęć bądź drogą elektroniczną

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Wprowadzenie teoretyczne, lektura indywidualna, dyskusje w grupie, ćwiczenia w grupie, praca indywidualna i grupowa

Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Pełny opis:

Zajęcia przekazują teoretyczne informacje oraz praktyczne umiejętności w zakresie translatoryki języka arabskiego

W ramach przedmiotu realizowane są następujące zagadnienia:

-wprowadzenie do tłumaczenia tekstów specjalistycznych (użytkowych): przygotowanie i kompetencje tłumacza, specyfika przekładów tekstów literackich, prawniczych, technicznych, kodeks tłumacza przysięgłego

- tłumaczenie fragmentów wybranych tekstów prawnych i prawniczych

- tłumaczenie fragmentów wybranych tekstów literackich

- tłumaczenie fragmentów wybranych tekstów ekonomicznych

- tłumaczenie fragmentów wybranych tekstów technicznych

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

wskazać podstawowe zagadnienia translatoryki

określić specyfikę związaną z tłumaczeniem różnego typu tekstów

Stosować odpowiednie dla danego tekstu (napisanego w języku arabskim techniki tłumaczenia oraz dokonać w nim odpowiednich transformacji leksykalno-semantycznych, składniowych, gramatycznych oraz stylistycznych (przykłady, ćwiczenia)

dokonać przekładu średnio skomplikowanego tekstu specjalistycznego (prawniczy, biznesowy, literacki, techniczny) z języka arabskiego na język polski

czynnie uczestniczyć w zespołowej pracy translatorskiej

Metody i kryteria oceniania:

W skład oceny końcowej wchodzą:

- ocena z testu z teorii

- tłumaczenie wybranego tekstu z języka arabskiego na polski

- aktywność w czasie pracy tłumaczeniowej w trakcie zajęć

Skala ocen:

5,0 – bardzo dobra znajomość podstawowych zagadnień w translatoryce, bardzo dobra umiejętność zastosowania odpowiedniego stylu w tłumaczeniu danego tekstu, wysoka świadomość kulturotwórczej funkcji przekładu, bardzo dobra umiejętność stosowania technik tłumaczenia, bardzo dobra umiejętność tłumaczenia tekstu literackiego, naukowego z zakresu humanistyki oraz prasowego z języka arabskiego na język polski

4,5 – jak wyżej, z nieznacznymi niedociągnięciami zwłaszcza w zakresie praktycznych umiejętności translatorskich

4,0 – możliwy szerszy zakres niedociągnięć: słabsze umiejętności translatorskie

3,5 – zadowalająca znajomość podstawowych zagadnień w translatoryce, słaba umiejętność tłumaczenia tekstu literackiego, naukowego z zakresu humanistyki oraz prasowego z języka arabskiego na język polski

3,0 - zadowalająca znajomość podstawowych zagadnień w translatoryce, bardzo słaba umiejętność tłumaczenia tekstu literackiego, naukowego z zakresu humanistyki oraz prasowego z języka arabskiego na język polski

2,0 - niezadowalająca znajomość podstawowych zagadnień w translatoryce, bardzo słaba umiejętność tłumaczenia tekstu literackiego, naukowego z zakresu humanistyki oraz prasowego z języka arabskiego na język polski

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Filip Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Skrócony opis:

Zajęcia te przekazują wiedzę teoretyczna na temat translatoryki języka arabskiego, jak również kształtują jej praktyczne zastosowanie przy wykorzystaniu różnych rodzajów tekstów arabskich.

Literatura:

- Dickens, James, Sandor Hervey, Ian Higgins. 2002. Thinking Arabic Translation. A course in translation method: Arabic to English. London: Routledge.

- Elgibali, Alaa, Nevenka Korica. 2007. Media Arabic. A coursebook for reading Arabic news. Cairo: The American University in Cairo Press.

- Gilewski, Wojciech (red.). 1998. Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Górska, Elżbieta. 2000. Studium kontrastywne składni arabskich i polskich współczesnych tekstów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Husni, Ronak, Daniel L. Newman. 2008. Modern Arabic short stores. A bilingual leader. Beirut: Saqi.

- Krysztofiak, Maria. 1999. Przekład literacki a translatologia. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Kurpanik-Malinowska, Gizela. 1991. „Problemy tłumaczenia klasycznej literatury arabskiej na język polski”: Piotr Fast (red.). Problemy teorii i krytyki, seria Przekład artystyczny, t. 1. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

- Pieńkos, Jerzy. 2003. Podstawy przekładoznawstwa. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

- Pieńkos, Jerzy. 1993. Przekład i tłumacz we współczesnym świecie: aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

- Tłumaczenie: Teresa Tomaszkiewicz. 2004. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Uwagi:

Wymagana jest znajomość języka arabskiego na poziomie B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.