Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie medialne - formy filmowe i telewizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TM-DL22 Kod Erasmus / ISCED: 09.4 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie medialne - formy filmowe i telewizyjne
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

zapoznanie ze specyfiką tłumaczenia audiowizualnego (wersja z napisami, audiodeskrypcja); ukształtowanie u studentów umiejętności praktycznych z zakresu tłumaczenia audiowizualnego przy pomocy ćwiczeń o charakterze reproduktywnym - m.in. zgromadzenie odpowiedniej terminologii, zaprezentowanie profesjonalnych list dialogowych, przedstawienie technik tłumaczeniowych i strategii translatorskich; reproduktywno-produktywnym - odniesienie poznanej teorii do komparatystycznej analizy filmowego oryginału i jego przekładu oraz produktywnym - tłumaczenie wybranego fragmentu filmu przy pomocy stosownego oprogramowania; uwrażliwienie studentów na kulturotwórczą rolę tłumacza audiowizualnego;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

znajomość języka niemieckiego na poziomie co najmniej B1+

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

dyskusja z grupą; praca w grupach/parach;

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

metody przekładu audiowizualnego; praktyczne aspekty tworzenia wersji z napisami; praktyczne aspekty tworzenia wersji z audiodeskrypcją; ukierunkowana na proces przekładu analiza filmu

Literatura:

Adamowicz-Grzyb, Grażyna: Jak redagować napisy do filmów. ABC tłumacza filmowego.Warszawa 2010; Belczyk, Arkadiusz: Tłumaczenie filmów. Wilkowice 2007; Döring, Sigrun: Kulturspezifika im Film. Berlin 2006; Gambier, Yves; Gottlieb Henrik.: (Multi)Media Translation. Amsterdam/Philadelphia 2001; Herbst, Thomas: Linguistische Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien. Phonetik, Textlinguistik, Übersetzungstheorie. Tübingen 1994; Hurt, Christina; Widler, Brigitte: Untertitelung/Übertitelung. In: Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 261 – 263; Maier, Wolfgang: Spielfilmsynchronisation. Frankfurt/M. 1997; Manhart, Sibylle: Synchronisation (Synchronisierung). In: Snell-Hornby, Mary: Handbuch Translation. Tübingen 2003, S. 264-266; Müller, J.-Dietmar: Die Übertragung fremdsprachigen Filmmaterials ins Deutsche. Eine Untersuchung zu sprachlichen und außersprachlichen Einflußfaktoren, Rahmenbedin¬gungen, Möglichkeiten und Grenzen (Diss). Regensburg 1982; Nagel, Silke; Hezel, Susanne; Hinderer, Katharina; Pieper, Katrin: Audiovisuelle Übersetzung. Frankfurt/M./ Berlin,/ Bern/ Bruxelles/ New York/ Oxford/ Wien 2009; Nedergaard–Larsen, Birgit: Culture-bound Problems in Subtitling. In: Perspectives: Studies in Translatology. 1 (2)/1993, S. 207 – 241; Szarkowska, Agnieszka: The Audiovisual Landscape in Poland at the Dawn of the 21st Century. In: Goldstein, Angelika; Golubowić, Biljana (Hrsg.): Foreign Language Movies - Dubbing vs. Subtitling. Hamburg 2009, S. 186-201; Tomaszkiewicz, Teresa: Przekład audiowizualny. Warszawa 2006; materiały szkoleniowe do tworzenia audiodeskrypcji (autor: Tomasz Strzymiński)

Efekty uczenia się:

charakteryzuje poszczególne metody przekładu audiowizualnego (wersja z napisami, audiodeskrypcja); stosuje strategie i techniki tłumaczeniowe typowe dla przekładu audiowizualnego; sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji z napisami; sporządza profesjonalną listę dialogową do wersji z audiodeskrypcją; interpretuje film dla potrzeb przekładu audiowizualnego; krytykuje wersję z napisami/z audiodeskrypcją omawianej formy filmowej czy telewizyjnej; ma świadomość kulturotwórczej roli tłumacza audiowizualnego

Metody i kryteria oceniania:

aktywność studenta w dyskusji; prezentacja multimedialna przetłumaczonego fragmentu filmowego; praca pisemna – lista dialogowa do wersji lektorskiej filmu; praca pisemna – lista dialogowa do wersji z audiodeskrypcją;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Joanna Bukowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Korycińska-Wegner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.