Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tekst literacki: formy i narracja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TLFN-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tekst literacki: formy i narracja
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Germanistyka Międzykulturowa (Collegium Polonicum w Słubicach), studia stacjonarne, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, filologia germańska, komunikacja międzykulturowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwijanie umiejętności analizy i interpretacji wybranych utworów literackich, szczególnie prozy, w oparciu o teksty autorów niemieckojęzycznych powstałe w latach 198-2010; rozumienie funkcji tekstu literackiego w procesach kulturowych; rozumienie specyfiki utworu literackiego jako wytworu konkretnej epoki historycznoliterackiej; umiejętność określenia szeroko rozumianego tła kulturowego tekstu, elementów biograficznych, przemian zachodzących w poetyce oraz historii recepcji aż po współczesność; pogłębianie zdolności krytycznych i samokrytycznych; umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej; umiejętność zdobywania i interpretacji danych z różnych źródeł; umiejętności badawcze, rozumienie innych kultur.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Pełny opis:

Literatura jako zjawisko językowe i kulturowe;

Literaturoznawstwo jako dziedzina badań;

Rodzaje i gatunki literackie;

Narratologia – sytuacje narracyjne, typy narratora;

Interpretacja dzieła literackiego – hermeneutyka a postmodernizm;

Poezja – gatunki, formy, rymy, stopy metryczne, środki stylistyczne;

Dramat jako tekst literacki – dramat klasyczny a wybrane koncepcje nowatorskie (dramat epicki, teatr absurdu).

Literatura:

teksty źródłowe w: Quellentexte zur deutschsprachigen Literatur und Kultur, Bd. 3-6, Poznań 2010.

Literatura przedmiotu: H. L. Arnold / H. Detering, Grundzüge der Literaturwissenschaft, München 1996; A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Kraków 2006 (Anthologie der Texte sowie Lehrbuch); B. Kaniewska, A. Legeżyńska, Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej, Poznań 2002; E. Papp, Taschenbuch Literaturwissenschaft. Ein Studienbegleiter für Germanisten, Berlin 1995; J. Vogt, Einladung zur Literaturwissenschaft, München 2001.

Efekty uczenia się:

rozpoznaje kluczowe zjawiska w literaturze i kulturze niemieckiego obszaru językowego w XX wieku;

ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej w tym okresie;

analizuje procesy i zjawiska literackie i kulturowe omawianego okresu z wykorzystaniem metod i narzędzi właściwych dla badań literackich;

analizuje przyczyny i przebieg zjawisk literackich na przykładzie omawianych utworów;

wyszukuje, selekcjonuje i analizuje informacje dotyczące omawianych zagadnień z wykorzysta¬niem różnych źródeł (tradycyjnych i multimedialnych);

posiada umiejętność analizy w języku niemieckim wybranych zagadnień literatury niemieckojęzycznej;

przejawia refleksyjną postawę wobec języka i dbałość o kulturę słowa;

wykazuje się otwartością wobec różnorodności kulturowej i światopoglądowej;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, przygotowanie do zajęć oraz egzamin pisemny (ocena podsumowująca):

5,0 znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4,5 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie bardzo dobrym

4,0 wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne na poziomie dobrym

3,5 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3,0 zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2,0 niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz, Lothar Quinkenstein
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lothar Quinkenstein
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.