Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P3 Tłumaczenie tekstów naukowych, użytkowych i literackich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TKNU-DL11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: P3 Tłumaczenie tekstów naukowych, użytkowych i literackich
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej tłumaczenia tekstów naukowych, użytkowych i literackich. Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów pisanych. Zdobywanie związanych z tłumaczeniem kompetencji encyklopedycznych i logicznych. Poszerzanie słownictwa z obszaru tekstów naukowych, użytkowych i literackich. Umiejętność nawiązania współpracy ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji translatorskiej z oferty IFG po 2. semestrze

Pełny opis:

Ogólne zasady tłumaczenia tekstów użytkowych; tłumaczenie wybranych tekstów użytkowych oraz wprowadzenie słownictwa z nimi związanego; ogólne zasady tłumaczenia tekstów naukowych; tłumaczenie wybranych tekstów naukowych oraz wprowadzenie słownictwa z nimi związanego; tłumaczenie wybranych tekstów literackich i słownictwa z nimi związanego

Literatura:

Eco, Umberto: Quasi dasselbe mit anderen Worten. Über das Übersetzen. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München, Wien 2006; Koller, Werner: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg und Wiesbaden 1999; Kußmaul, Paul: Kreatives Übersetzen. Tübingen 2007; Nord, Christiane: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen, Methoden und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Heidelberg1988; Reiß, Katharina: Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzungskritik. München 1971; Snell-Hornby, Mary (Hrsg.): Handbuch Translation. Tübingen 2003; Snell-Hornby, Mary: Übersetzungswissenschaft – Eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis. Tübingen und Basel 1994; Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen 1997; Legeżyńska, Anna: Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa 1999; Krysztofiak, Maria: Przekład literacki a translatologia. Poznań1999; Lipiński, Krzysztof: Vademecum tłumacza. Kraków 2000; Pisarska, Alicja/Tomaszkiewicz, Teresa: Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań 1998

Efekty uczenia się:

student zna terminologię wybranych tekstów naukowych, użytkowych i literackich; charakteryzuje poszczególne rodzaje tekstów (naukowe, użytkowe, literackie);potrafi przygotować się do tłumaczenia tekstów naukowych, użytkowych i literackich; potrafi tłumaczyć krótkie teksty naukowe, użytkowe i literackie; współpracuje ze specjalistami (tłumaczami i teoretykami przekładu) w procesie poszukiwań semantyczno-leksykologicznych; potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji; sprawdzenie na zajęciach podczas dyskusji; kolokwium pisemne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.