Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tłumaczenie specjalistyczne (techniczne, ekonomiczne, prawnicze)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-TŁSPEC-ILS-z-12 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenie specjalistyczne (techniczne, ekonomiczne, prawnicze)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia niestacjonarne II stopnia, semestr 1
Strona przedmiotu: http://ils.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=434%3Atumaczenie-specjalistyczne-techniczne-ekonomiczne-prawnicze-09-tspec-ils-z-12&catid=51%3Asylabusy-i-rok-studia-magisterskie-niestacjonarne&Itemid=125&lang=pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

• Poznanie słownictwa specjalistycznego z różnych dziedzin wiedzy (ekonomia, technika, medycyna, prawo) w języku ojczystym i obcym

• Wykształcenie umiejętności czytania i rozumienia tekstów specjalistycznych w języku ojczystym i obcym

• Zwiększenie kompetencji w zakresie formułowania wypowiedzi pisemnej i ustnej w języku ojczystym i obcym w ramach języka specjalistycznego


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie przekazać wiedzę i umiejętności związane z czynnikami wyboru strategii tłumaczenia pisemnego tekstów użytkowych i specjalistycznych oraz różnic między nimi oraz wykształcić umiejętności analizy kontrastywnej tekstów użytkowych i specjalistycznych dla potrzeb translatorycznych.

Pełny opis:

Opis treści kształcenia

Zapoznanie specyfiką tekstu specjalistycznego (słownictwo, struktura syntaktyczna i tekstowa) oraz zapoznanie z różnymi typami tekstów specjalistycznych (informacyjne, apelacyjne, medialne itp.)

Czytanie testów specjalistycznych w języku ojczystym i obcym oraz wyjaśnianie zawartych w nich treści i zjawisk

Formułowanie wypowiedzi ustnych i pisemnych w języku ojczystymi i obcym w ramach języka specjalistycznego

Literatura:

Eismann, V. „Wirtschaftskommunikation Deutsch“, Langenscheidt, 2001

Ganczar, M., Gębal, P. „Fachsprache Wirtschaft“ – repetytorium leksykalne, Klett, 2007

Haensch, G, Lopez-Casero, F. „Deutsche Wirtschaftstexte zum Übersetzen“, Hueber, 1989

Kierzkowska, D. (2002): Tłumaczenie prawnicze. Warszawa: Wydawnictwo TEPIS.

Leksykon terminologii fachowej i doradztwa podatkowego, DatevSymfonia, 2006

„Das Lexikon der Wirtschaft” - Bundeszentrale für politische Bildung, 2006

Kienzler, I. „Wörterbuch der Wirtschaftsprache DE-PL, PL-DE“, Beck, 2006

Mehl, W., Mantsch, W. „ Betriebwirtschaftslehre, 2001

Miliska, G. „Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch“, Oldenbourg Verlag, 1998

Dolata-Zaród, A. „O przekładzie tekstu specjalistycznego”, Tepis, Warszawa 2000

2. Hoffmann, L.: Vom Fachwort zum Fachtext, Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1988

Kautz, U. „Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens“, Iudicium, München 2000

Kryszczuk, G. „Konstrukcje czasownikowe w niemieckich tekstach naukowo-technicznych“, Warszawa 1985

Miliska, G. „Übersetzungskurs Polnisch-Deutsch und Deutsch-Polnisch“, Oldenbourg Verlag, München 1998

Pieńkos, J. „Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki“, Kantor Wydawniczy ZAMYKACZE, 2003

Voellnagel, A. „Jak nie tłumaczyć testów technicznych“, 1973

„Wirtschaft heute” – Bundeszentrale für politische Bildung, 2006

Aktualna lista lektur zostanie podana na początku kursu.

Metody i kryteria oceniania:

Forma aktywności Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności *

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 15

Praca własna studenta# Przygotowanie do zajęć, opracowanie słownictwa, czytanie tekstów paralelnych 105 h

SUMA GODZIN 120 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU (PRZEDMIOTU) 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.