Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

P1 Stosunki polsko-niemieckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SPN-DL11 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: P1 Stosunki polsko-niemieckie
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

znajomość i rozumienie uwarunkowań historycznych i politycznych ponad tysiącletniego okresu wzajemnych relacji i kontaktów polsko-niemieckich, w tym zwłaszcza drugiej wojny światowej i jej bezpośrednich konsekwencji w postaci ucieczki i wypędzenia, ale i także powojennego pojednania i normalizacji; znajomość specyfiki tzw. miejsc pamięci, kultury i tożsamości narodowej, stosunków społecznych oraz polityki i gospodarki; umiejętność opisania wybranych zagadnień związanych z dalszym rozwojem polsko-niemieckich stosunków politycznych i kulturalnych; zdolności krytyczne i samokrytyczne, rozumienie różnorodności kulturowej i wielokulturowej, umiejętność analizowania i syntezowania; umiejętność rozwiązywania problemów i kreatywność;

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

przedmiot obowiązkowy po dokonaniu wyboru specjalizacji z oferty IFG po 2 semestrze

Pełny opis:

Polska i niemiecka pamięć historyczna; Polacy i Niemcy w okresie II wojny światowej; Ucieczka – wypędzenie – wysiedlenie; Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce; Miejsce i rola różnych instytucji we współpracy polsko-niemieckiej.

Literatura:

Becher, Ursula A.J.; Borodziej, Włodzimerz; Maier, Robert: Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert. Analysen – Quellen – didaktische Hinweise, Bundeszentrale für Politische Bildung, Bonn 2004; Broszat, Martin: Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik, Frankfurt a.M. 1972; Drewniak, Bogusław: Polen und Deutschland 1919-1939. Wege und Irrwege kultureller Zusammenarbeit, Düsseldorf 1999; Karolak, Czesław; Kunicki, Wojciech; Orłowski, Hubert: Dzieje kultury niemieckiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; Kneip, Heinz; Orłowski, Hubert (Hg.): Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985, Deutsches-Poleninstitut, Darmstadt 1988; Lawaty, Andreas; Orłowski, Hubert (Hg.): Deutsche und Polen. Geschichte, Kultur, Politik, München 2003; Lawaty, Andreas; Orłowski, Hubert (Hg.): Polacy i Niemcy. Historia, kultura, polityka, Poznańska Biblioteka Niemiecka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003; Orłowski, Hubert: "Polnische Wirtschaft": zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit, Wiesbaden 1996; Szarota, Tomasz: Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996; Wrzesiński, Wojciech: Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939, Wrocław 1992.

Efekty uczenia się:

student wskazuje uwarunkowania historyczne i polityczne wzajemnych relacji i kontaktów polsko-niemieckich; Objaśnia specyfikę tzw. miejsc pamięci, kultury i tożsamości narodowej; Analizuje teksty popularno-naukowe o tematyce związanej z historią stosunków polsko-niemieckich; Wyszukuje materiały dot. omawianych kręgów tematycznych wykorzystując różne źródła niemiecko- i polskojęzyczne; Przygotowuje wystąpienia ustne w języku niemieckim na tematy związane z tematyką zajęć; Ma świadomość różnorodności kulturowej; Ma świadomość posiadanej przez siebie wiedzy i konieczności jej stałej aktualizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wypowiedzi studenta w dyskusji na zajęciach, ocena referatu (wskazanie ewentualnych błędów merytorycznych i zwrócenie uwagi na szczególnie trafne uwagi studenta)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.