Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SLJAP-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Programy dla przedmiotu DLx-JaponX
Punkty ECTS i inne: 7.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Kierunek studiów:

Japonistyka

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przygotowanie pracy licencjackiej, opierając się na podstawowych regułach związanych z metodologią dotyczącą treści pracy, omówionych już na zajęciach proseminarium. Nabycie umiejętności przygotowania i publicznego przedstawiania przygotowanej przez siebie prezentacji na wybrany temat. Omówienie przygotowań, jakie należy poczynić przed obroną pracy oraz jak zachować się podczas egzaminu licencjackiego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Znajomość języka japońskiego na średniozaawansowanym poziomie.

Efekty uczenia się:

Student:

Opisuje główne cechy prac naukowych oraz metody badawcze z dyscypliny językoznawstwo lub literaturoznawstwo; 

Objaśnia zasady prawa autorskiego i własności intelektualnej 

Wyszukuje informacje dot. wybranego tematu pracy dyplomowej, wykorzystując różne źródła; 

Formułuje krytyczne sądy na wybrane tematy i omawiane zagadnienia;  

Przygotowuje samodzielne wystąpienia ustne na wybrane tematy; 

Pracuje w grupie i aktywnie uczestniczy w przedstawianiu i dyskutowaniu wyników pracy; 

Przygotowuje pracę dyplomową;

Ma świadomość roli, jaką mogą odgrywać w społeczeństwie absolwenci japonistyki; 

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie, Arkadiusz Jabłoński, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Yuki Horie, Iga Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.