Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMGRTUR-14 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 1
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

ogólne przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej

zapoznanie studenta z wymogami pisania pracy magisterskiej

wyrabianie w studentach pogłębionych umiejętności analitycznych, badawczych, formułowania sądów oraz merytorycznego ich argumentowania


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

pomoc przy wyborze tematu i literatury

Pełny opis:

wprowadzenie do pisania pracy magisterskiej

zapoznanie z wymogami pracy

przygotowanie studenta do formułowania i argumentowania własnych sądów

ćwiczenia wzmagające umiejętności badawcze, analityczne i integracyjne studenta

praca ze studentem w toku pisania pracy; nadzorowanie, sprawdzanie części pracy

Literatura:

- Boć, Jan. 1994. Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia.

- Urban, Stanisław, Wiesław Ładoński. 1997. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.

- Weiner, January. 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

- wymogi prac licencjackich i magisterskich na stronach KSA www.azjatystyka.amu.edu.pl

- dobór pozostałej literatury uzależniony jest od tematu pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

zna wymogi pisania pracy

umie zdobywać i pogłębiać wiedzę, między innymi poprzez korzystanie z literatury źródłowej (także w językach obcych)

posiada umiejętność pracy badawczej i analitycznej

potrafi integrować wiedzę z różnych dyscyplin

potrafi samodzielnie formułować sądy i dokonywać ich merytorycznej argumentacji

Metody i kryteria oceniania:

- przygotowanie planu pracy magisterskiej

- lektura literatury źródłowej

- systematyczna praca nad wybranym tematem pracy magisterskiej

- wykazywanie postępów w przygotowywaniu pracy magisterskiej

- przygotowanie się do zaliczenia semestru

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka, Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka, Cem Erdem, Filip Jakubowski, Henryk Jankowski, Katarzyna Stefaniak-Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Cegiołka, Annette Herkenrath, Henryk Jankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.