Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEMMAGARAB-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Przedmioty dla programu DUx-ArabX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Kierunek studiów:

filologia; program kształcenia: arabistyka

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

- przekazanie wiedzy o metodach pracy naukowej

- zaznajomienie ze specjalistycznymi terminami z zakresu wykładanego przedmiotu

- zaznajomienie z arabskimi i innymi tekstami z zakresu pracy magisterskiej

- kształtowanie otwartości na inne wzorce i elastyczności rozumowania


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzone osiągnięcie efektów kształcenia w zakresie III roku studiów I stopnia.

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Literatura zostanie dobrana przez poszczególnych prowadzących odpowiednio do zakresu prac studentów uczestniczących w seminarium.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

przedstawienie teorii, ćwiczenia, dyskusja, lektura i praca samodzielna

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Kontynuacja teorii pisania prac magisterskich

Terminologia specjalistyczna dotycząca pracy kierunkowej

Lektura fragmentów opracowań naukowych w temacie pracy

Lektura fragmentów przygotowywanej pracy własnej i ich analiza krytyczna

Lektura fragmentów najnowszych opracowań naukowych oraz wykorzystanie materiałów multimedialnych o tematyce pokrewnej pracy

Literatura:

Literatura zostanie dobrana przez poszczególnych prowadzących odpowiednio do zakresu prac studentów uczestniczących w seminarium.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:

samodzielnie pogłębiać i poszerzać wiedzę z zakresu pracy magisterskiej

przytoczyć na poziomie rozszerzonym i właściwie stosować terminologię specjalistyczną z zakresu pracy magisterskiej

posługiwać się arabskimi terminami w zakresie tematycznym niniejszego modułu

Zrozumieć, że istnieją różnice kulturowe, geograficzne i metodologiczne w podejściu do metodologii na arabskim Wschodzie i w nauce Zachodu

Wyszukiwać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy

Samodzielnie zdobywać i poszerzać wiedzę oraz swoje umiejętności badawcze

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja, lektura.

Oceniany jest postęp w przygotowywaniu pracy magisterskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Filip Jakubowski
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk, Filip Jakubowski, Adrianna Maśko, Zdzisław Pentek, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jamila Oueslati, Zdzisław Pentek, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Filip Jakubowski, Arzu Sadykhova, Marcin Styszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Graczyk, Filip Jakubowski, Zdzisław Pentek, Łukasz Piątak, Arzu Sadykhova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.