Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-SEM-MGR-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: filologia fińska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
filologia indonezyjsko-malajska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
filologia węgierska, studia uzupełniające magisterskie, semestr 2
Filologia, spec. Empirical Linguistics and Language Documentation, studia stacj. II st., semestr 2
Filologia, spec. filologie Azji Południowo-Wschodniej-filologia wietnamsko-tajska, stud. IIst.,sem.2
Filologia, specjalność bałtologia - filologia litewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność bałtologia - filologia łotewska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność etnolingwistyka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność filologia nowogrecka, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Filologia, specjalność językoznawstwo i nauka o informacji, studia stacjonarne II stopnia, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

Celem jest zapoznanie studenta z zaawansowanym warsztatem pisania pracy dyplomowej we wszystkich jego aspektach oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi właściwymi danej dyscyplinie, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z warsztatem pisania pracy dyplomowej oraz rozszerzonymi narzędziami badawczymi, prowadzące do samodzielnego przygotowania rozprawy magisterskiej.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

Zapoznanie z zaawansowanym warsztatem pisania rozpraw naukowych i metodologią badań naukowych

Zaawansowana znajomość wybranych teorii ogólnych i/lub szczegółowych z dziedzin objętych tematyką rozprawy

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania rozprawy licencjackiej (kierowanie, kontrola, wskazówki formalne i merytoryczne, zagadnienia etyczne i własność intelektualna)

Literatura:

Podstawowa: w zależności od tematyki

Dodatkowa: w zależności od tematyki

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Samodzielnie opracowuje koncepcję badawczą zaawansowanej rozprawy naukowej

Samodzielnie przygotowuje zaawansowaną rozprawę naukową, mając wiedzę na temat jej właściwej struktury formułuje logiczne i merytorycznie dojrzałe wnioski z wyników własnych badań

Samodzielnie dobiera literaturę i źródła informacji z danej tematyki, krytycznie ocenia ich przydatność oraz twórczo je wykorzystuje w pracy naukowej, której wyniki potrafi przedstawić zarówno specjalistom z danej dziedziny, jak i niespecjalistom

Posiada rozszerzoną wiedzę o ogólnej metodologii badań naukowych oraz ekspercką wiedzę o danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Posługuje się metodologią badań właściwą danej dyscyplinie w zakresie prowadzonych badań

Metody i kryteria oceniania:

Bieżąca ocena postępów pracy i zaangażowania studenta

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Abdalla, Elena Chashchina, Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Aleksandra Matulewska, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Jamila Oueslati, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Grażyna Strnad, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Agnieszka Wagner, Przemysław Wiatrowski, Piotr Wierzchoń, Agata Wolarska-Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michael Abdalla, Jolanta Bachan, Swietłana Gaś, Karolina Gortych-Michalak, Mirosław Górny, Szymon Grzelak, Karolina Kaczmarek, Katarzyna Klessa, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Aleksandra Matulewska, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Nicole Nau, Thuat Nguyen Chi, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Grażyna Strnad, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Wawrzyniak, Agata Wolarska-Sobocińska, Władysław Zabrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Borowiak, Mirosław Górny, Karolina Kaczmarek, Maciej Karpiński, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Marcin Michalski, Nawoja Mikołajczak-Matyja, Bolesław Mrozewicz, Nicole Nau, Piotr Nowak, Joanna Nowak-Michalska, Kyong-Geun Oh, Kinga Piotrowiak-Junkiert, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Krystyna Tuszyńska, Tomasz Wicherkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Bachan, Anna Borowiak, Grażyna Demenko, Swietłana Gaś, Mirosław Górny, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Norbert Kordek, Ilona Koutny, Edyta Kwiatkowska-Faryś, Piotr Nowak, Kyong-Geun Oh, Krzysztof Stroński, Ewa Stryczyńska-Hodyl, Sandra Wawrzyniak, Tomasz Wicherkiewicz, Piotr Wierzchoń, Emilia Wojtasik-Dziekan, Agata Wolarska-Sobocińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie z notą
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.