Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy tlumaczenia pisemnego (N-P)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PTP-ILS-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy tlumaczenia pisemnego (N-P)
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Filologia, specjalność lingwistyka stosowana, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Cele modułu kształcenia:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu lingwistyki tekstu (gatunki i typologia tekstów, wzorce tekstów w języku niemieckim i w języku polskim, pisemna produkcja tekstów, produkcja tekstu a jego kontekst, intertekstualność, kryteria tekstualności, struktura tematu i rematu, wskaźniki w różnych typach tekstów pisanych).

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu tłumaczeń pisemnych (typy tłumaczenia pisemnego i ustnego, kodowanie i dekodowanie tekstu, wierność i autentyczność przekładu, typy ekwiwalencji tłumaczeniowej, problemy z tekstem źródłowym, problemy językowe, przypadki nieprzetłumaczalności).

Rozwinięcie umiejętności tłumaczenia prostych tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język polski (różne typy pisemnej korespondencji służbowej, instrukcje obsługi, tłumaczenie haseł reklamowych/tytułów filmów/artykułów, tablice i szyldy w języku niemieckim i polskim, tłumaczenie ulotek informacyjnych i reklamowych, ogłoszenia drobne w języku niemieckim i polskim, jadłospisy, zamówienia towarów i usług, formy grzecznościowe w różnych typach korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w obu językach).

Rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie (tłumaczenia w małych grupach studenckich).

Wyrobienie umiejętności krytycznej analizy błędów w tłumaczeniach pisemnych.


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Pełny opis:

Opis treści kształcenia:

Wprowadzenie do lingwistyki tekstu (tekst, typologia tekstów, wzorce tekstów w języku niemieckim i polskim).

Produkcja tekstu pisemnego; jego kontekst, struktura i spójność (kryteria tekstualności).

Typy tłumaczenia pisemnego i ekwiwalencji tłumaczeniowej.

Kodowanie i dekodowanie tekstu - problemy z tłumaczeniem różnych typów tekstów pisemnych.

Tłumaczenie krótkich tekstów użytkowych z języka niemieckiego na język polski (m.in. korespondencja oficjalna i nieoficjalna, ulotki informacyjne, ogłoszenia, instrukcje itp.).

Analiza błędów w tłumaczeniach pisemnych.

Literatura:

Brinker, Klaus (2010): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Eco, Umberto (2006): Quasi dasselbe mit anderen Worten: Über das Übersetzen. Hanser. München.

Gansel, Christina / Jürgens, Frank (2009): Textlinguistik und Textgrammatik. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.

Koller, Werner (1992): Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle und Meyer. Heidelberg/Wiesbaden.

Nord, Christiane (1995): Textanalyse und Übersetzen: Theoretische Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. Groos. Heidelberg.

Snell-Hornby, Mary et al. (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg. Tübingen.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student

prawidłowo rozróżnia typy i gatunki tekstów w języku niemieckim i polskim,

potrafi scharakteryzować wybrane gatunki tekstów w obu językach i wskazać na ewentualne trudności wynikające z ich tłumaczenia (różnice na poziomie leksykalnym, gramatycznym czy składniowym),

potrafi scharakteryzować typy tłumaczenia pisemnego oraz ekwiwalencji tłumaczeniowej,

potrafi przetłumaczyć wybrany krótki tekst pisany z języka niemieckiego na polski korzystając ze słowników jedno- i dwujęzycznych,

potrafi sprawnie weryfikować błędy w prostym tłumaczeniu tekstu pisanego oraz postrzega różnice między tekstem źródłowym i docelowym (na poziomie gramatyki, słownictwa i składni),

potrafi kreatywnie działać w grupie studenckiej (jest otwarty na różne pomysły; potrafi podzielić się pracą z innymi członkami grupy dbając jednocześnie o efekt końcowy).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lucyna Krenz-Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lucyna Krenz-Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Lucyna Krenz-Brzozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z notą
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.