Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka tureckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJTRM-24 Kod Erasmus / ISCED: 09.6 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka tureckiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne magisterskie, semestr 2
Punkty ECTS i inne: 9.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język turecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

turkologia

Poziom przedmiotu:

II stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka tureckiego na poziomie C1

zaznajomienie z zaawansowanym słownictwem ı frazeologią języka tureckiego

ćwiczenie zaawansowanych form zdaniowych na poziomie C1

zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury


Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka tureckiego

Pełny opis:

Lektura tekstów użytkowych dot. współczesnej Turcji;

Lektura tekstów specjalistycznych (naukowych, medycznych, technicznych)

Konstrukcje gramatyczne i składniowe stosowane w różnych typach języków specjalistycznych

Słownictwo specjalistyczne;

Zdania wielokrotnie złożone

Wybrane konstrukcje czasownikowe

Zaawansowane poimki i inne słowa funkcyjne

Literatura:

Hengirmen, Mehmet. 1993. Türkçe öğreniyoruz 5. Ankara: Engin;

Ünal, Recai. 2010. İlerleyen Türkçem. Istanbul: Dilmer;

Stachowski, Marek. 2009. Gramatyka języka tureckiego w zarysie. Kraków: Księgarnia Akademicka;

İmlâ kılavuzu. 1996. Ankara: Türk Dil Kurumu;

Akalın, Şükrü Haluk. 2009. Türkçe sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu;

Kozłowska, Maria. 2009. Słownik turecko-polski. Warszawa: eMKa;

Antonowicz-Bauer, Lucyna. 2008. Słownik turecko-polski, polsko-turecki. Warszawa: Wiedza Powszechna;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

konstruuje zaawansowane wypowiedzi ustne

konstruuje zaawansowane wypowiedzi pisemne

rozumie zaawansowane wypowiedzi w j. tureckim

czyta ze zrozumieniem proste teksty specjalistyczne

zna zaawansowane słownictwo i zwroty

posługuje się zaawansowanymi konstrukcjami gramatycznymi

rozumie złożone pojęcia dotyczące kultury tureckiej

potrafi realizować proste projekty w grupach

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach

prace domowe

kolokwia

egzamin ustno-pisemny

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Isil Klundby
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.