Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego - egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJNcp-45 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego - egzamin
Jednostka: Wydział Neofilologii
Grupy: Germanistyka Międzykulturowa (Collegium Polonicum w Słubicach), studia stacjonarne, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Rozwinięcie umiejętności poprawnego (także pod względem gramatycznym) pisania i wypowiadania się w języku niemieckim w zakresie wybranych tematów z użyciem specyficznego dla tematów realizowanych w czwartym semestrze słownictwa; ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji na dany temat ze swobodną wymianą poglądów, także umiejętności poprawnego tłumaczenia z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski w zakresie leksyki opracowywanych na zajęciach tematów; kształtowanie świadomości różnorodności kulturowej.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Moduł składa się z czterech zajęć:

1. Praktyczna nauka j. niemieckiego - komunikacja I

2. Praktyczna nauka j. niemieckiego - komunikacja II

3. Praktyczna nauka j. niemieckiego - pisanie

4. Praktyczna nauka j. niemieckiego - gramatyka praktyczna

Poniższy opis obejmuje również wyżej wymienione komponenty.

Pełny opis:

krąg tematyczny związany z szeroką pojętą kulturą i sztuką;

krąg tematyczny związany z pojęciem środowiska;

zasady prawidłowego pod względem formy pisania wypracowań (Essay) i stosowanie tych reguł w praktyce;

bardziej zaawansowane reguły gramatyki niemieckiej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce, tj.: umiejętność budowania poprawnych gramatycznie zdań i wypowiedzi.

Literatura:

Materiały zestawione w skrypcie dla II roku dla danego zakresu tematycznego, m.in. teksty, słuchowiska, filmy, historyjki obrazkowe, ćwiczenia, uzupełnione o własne materiały prowadzącego, jak i teksty wybrane przez wykładowców z prasy i literatury niemieckiej, dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom.

Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch.;

Rug, W. / Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn und Verstand. 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene. Klett.;

Mikołajczyk, B. / Theobald, P.: Praktyczne kompendium gramatyki niemieckiej. Rekcja. Wagros.;

Földeak, H.: Sag’s besser. Teil 2. (Reihe Deutsch üben, Bd. 6) Verlag für Deutsch.; Latzel, S.: sprechen von? sprechen über? Übungen zu sinnverwandten Präpositionalverben, Hueber.;

Grimm, H.-J. / Kempter, F.: Kleine deutsche Artikellehre: Ein Übungsbuch. Langenscheidt.;

Białek, E. / Hubicka-Kot, E.: Deutsch für Lerner und Lehrer. Przewodnik leksykalno-gramatyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN;

Buscha, A. / Linthout, G: Das Oberstufenbuch Deutsch als Fremdsprache. Ein Lehr- und Übungsbuch für fortgeschrittene Lerner, Schubert-Verlag.;

Bęza, S.: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN;

Dreyer, H. / Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hueber.

Efekty uczenia się:

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę z wykorzystaniem słowników jedno- i dwujęzycznych w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i fonetycznych, a także środków leksykalnych, charakterystycznych dla tematów omawianych w czwartym semestrze.

Zna wybrane media niemieckojęzyczne i potrafi z nich korzystać;

Potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi w języku niemieckim oraz korygować popełnione w nich błędy w zakresie bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych, fonetycznych i ortograficznych a także leksykalnych, charakterystycznych dla tematów obowiązujących w czwartym semestrze;

Argumentuje merytorycznie i formułuje wnioski w języku niemieckim, wypowiadając się ustnie na tematy obowiązujące w czwartym semestrze, zachowując poprawność językową i wykorzystując poglądy innych autorów;

Posiada umiejętność przygotowania pisemnych wypracowań (Essay) i tłumaczenia zdań (na podst. kręgów tematycznych obowiązujących w czwartym semestrze);

Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej (ustnej i pisemnej) w języku niemieckim oraz uczenia się przez całe życie;

Potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych zadań i projektów oraz przy prowadzeniu dyskusji;

Posługuje się językiem niemieckim na poziomie co najmniej B2, zarówno w mowie jak i piśmie.

Praktyki zawodowe:

- ocena wypowiedzi ustnych;

- ocena pisemnych testów, sprawdzianów leksykalno-gramatycznych, zdań tłumaczonych;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Antonina Balfanz, Katarzyna Chełminiak, Sławomir Piontek, Marta Wimmer
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.