Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka niemieckiego VI (egzamin)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJN6-DLE66 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego VI (egzamin)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Grupy: Filologia, specjalność filologia germańska, grupa 0, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Filologia, specjalność filologia germańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 6
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: język niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

rozwijanie zdolności krytycznych i samokrytycznych w odniesieniu do kultury własnej oraz kultury krajów niemieckojęzycznych, umiejętność czytania ze zrozumieniem oraz zdolność wypowiadania się w mowie w języku obcym na zadany temat, umiejętność pozyskiwania informacji z różnych źródeł, zarządzania informacjami oraz ich przetwarzania, umiejętność zróżnicowanego zastosowania środków leksykalnych w zależności od typu wypowiedzi (argumentacja, prezentacja, dyskusja), zdolność wykształcenia postawy samooceny i rozumienia innych postaw i zwyczajów oraz znajomość i umiejętność właściwego stosowania zaawansowanych struktur gramatycznych (a zwłaszcza użycia rodzajnika, zdań wyrażonych w trybie warunkowym rzeczywistym i nierzeczywistym, czasowników rozdzielnych i nierozdzielnych oraz czasowników modalnych w wypowiedzi subiektywnej)

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

III rok

Skrócony opis:

moduł składa się z trzech zajęć kończących się egzaminem, student rejestruje się na zajęcia w USOS

Pełny opis:

Zakresy tematyczne każdorazowo przydzielane są przez koordynatora do realizacji z puli rocznej; tematy: aktualna problematyka z dziedziny polityki, gospodarki i kultury, nowe techniki wymiany informacji i komunikacji, ochrona danych osobowych i sfery prywatnej użytkowników w sieci, choroby cywilizacyjne (depresje, narkomania, zaburzenia wagi), pozycja człowieka jako konsumenta w społeczeństwie konsumpcyjnym, obraz Polaków w niemieckiej prasie, występowanie narodowych i płciowych stereotypów, podstawowe struktury Unii Europejskiej oraz pozycja Polski w tych strukturach, emancypacja kobiet, zwłaszcza w kontekście zawodowym i politycznym, zagadnienia bioetyki (badania prenatalne, transplantacja organów, badania materiału genetycznego) oraz problematyka kary śmierci i eutanazji. Zakres materiału gramatycznego : użycie rodzajnika, zdania wyrażone w trybie warunkowym rzeczywistym i nierzeczywistym, czasowniki rozdzielne i nierozdzielne oraz czasowniki modalne w wypowiedzi subiektywnej.

Literatura:

Dreyer, H./ Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Verlag für Deutsch, München; Hall, K. / Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch; Köhler, C. u a..: Deutsche verbale Wendungen für Ausländer. Verlag Enzyklopädie Leipzig; Schmitz, W.: Übungen zu Präpositionen und synonymen Verben. Max Hueber Verlag; Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik. Karl-Marx-Univ. Leipzig; teksty własne wykładowców dostosowane do tematyki zajęć i każdorazowo udostępniane studentom.

Efekty uczenia się:

Student potrafi poprawnie gramatycznie i leksykalnie argumentować oraz formułować wnioski w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, przygotowuje poprawne gramatycznie i leksykalnie wypracowania pisemne w języku niemieckim oraz tłumaczy zdania na język niemiecki w zakresie wybranych tematów obowiązujących na zajęciach, posiada podstawowe umiejętności przygotowania poprawnych gramatycznie i leksykalnie wystąpień ustnych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, ciągłości praktyki komunikacyjnej w języku niemieckim i uczenia się przez całe życie, potrafi pracować w grupie, przyjmując różne role przy wykonywaniu wspólnych projektów i prowadzeniu dyskusji na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach, ma podstawową świadomość różnorodności kulturowej i światopoglądowej oraz wykazuje się otwartością i tolerancją wobec innych kultur, potrafi refleksyjnie odnosić się do własnych pisemnych i ustnych wypowiedzi językowych w języku niemieckim na wybrane tematy obowiązujące na zajęciach i potrafi je modyfikować pod kontrolą wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność studenta w dyskusji, ewaluacja dyskusji, ocena tłumaczeń i wypracowań, ocena referatu, sprawdzenie uwzględnienia różnorodności perspektyw w ocenie problemu w wypowiedziach ustnych i pracach pisemnych, wskazanie błędów językowych i merytorycznych oraz sprawdzanie poprawności autokorekty, egzamin pisemny i ustny (wybór lub losowanie tematu)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska, Monika Schmidt
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska, Monika Schmidt
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Krauze-Pierz, Danuta Piotrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Piotrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Egzamin - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.