Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka litewskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJL-16 Kod Erasmus / ISCED: 09.9 / (0231) Nauka języków
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka litewskiego
Jednostka: Instytut Językoznawstwa
Grupy: Przedmioty dla programu DLx-BLITWX
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 LUB 11.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia litewska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Celem zajęć jest to, aby student poznał język litewski na poziomie A2/B1, czyli rozumiał wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem, potrafił porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Biblioteka, internet (wykładowca podaje strony www)

Skrócony opis:

Nauka obejmuje osoby nie posiadające jeszcze żadnych umiejętności z zakresu języka litewskiego. Kurs jest zatem skonstruowany w ten sposób, żeby słuchacze mogli nabyć i stopniowo rozwinąć podstawowe umiejętności dotyczące wszystkich składników kompetencji językowej: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie, tłumaczenie w obydwu kierunkach.

Pełny opis:

Czytanie i omawianie artykułów prasowych oraz krótszych utworów literackich wraz z analizą tekstu. Ćwiczenia w pisaniu krótkich tekstów na tematy przerabiane w ramach zajęć. Ćwiczenia ustne i pisemne w opisywaniu różnych sytuacji, wydarzeń, przedmiotów i zjawisk. Poznanie i wyćwiczenie pozostałych struktur gramatycznych.

Literatura:

Literatura Podstawowa:

Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos; (audio kaseta) Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (vadovėlis). Vilnius: Baltos lankos; Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis.

Materiały dodatkowe:

Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis;

Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos;

Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

Algis Kalėda, Barbara Kalėda, Marija Niedzviecka, 2008, Słownik litewsko-polski, lietuvių-lenkų kalbų žodynas, Ex libris, Warszawa www.lkz.lt - Lietuvių kalbos žodynas i inne, podyktowane zapotrzebowaniem litewskie strony internetowe

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

1. potrafi zrozumieć w mowie i piśmie teksty o tematyce popularnej

2. potrafi tłumaczyć i analizować teksty języka litewskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem

3. potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku litewskim na różne tematy z życia codziennego używając konstrukcji gramatycznych w zakresie przewidzianym przedmiotem

4. potrafi komunikować się pisemnie w języku litewskim (krótkie teksty na temat życia codziennego, charakterystyka osoby, listy itp.)

5. zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem

6. potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- Pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia

- Ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia, bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych

- ocena realizacji zadań pozalekcyjnych

Kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (co 4 jednostki lekcyjne, minimum 61%), dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<61% - ndst, 61-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Grablunas, Jowita Niewulis-Grablunas, Monika Pokorska-Iwaniuk, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak, Jowita Niewulis-Grablunas, Justyna Prusinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

60

Skrócony opis:

Aktywne opanowanie morfologii, fonetyki i słownictwa (pojęcia gramatyczne w jęz. litewskim) ze szczególnym naciskiem na materiał gramatyczny oraz poprawną artykulację (wymowę) głosek jęz. lit.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują taki zakres materiału

- Deklinacje rzeczowników

- Deklinacje przymiotników

- Koniugacje

- Przyimki

- Przysłówki

- Tryb rozkazujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb oznajmujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb przypuszczający

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Liczebniki

a) główne

b) porządkowe

- Zaimki

a) osobowe

b) wskazujące

- Ćwiczenie wymowy

Wyżej wymienione części mowy (ich odmiana, użycie itp.) na zajęciach z praktycznej nauki języka litewskiego są utrwalane za pomocą licznych ćwiczeń. Po poznaniu większej części nowego materiału, jest przeprowadzany sprawdzian wiadomości (tzw. kartkówka), dzięki któremu wiadome jest jak studenci przyswoili dany materiał i co powinno się powtórzyć lub raz jeszcze wytłumaczyć. Na zajęciach nie tylko z fonetyki studenci czytają zaakcentowany tekst. Praca nad wymową polega na parokrotnym powtarzaniu danych wyrazów, głosek itp.

Literatura:

- Dobrovolskis, B. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X-XII klasei. 1998 . Kaunas: Šviesa;

- Džežulskienė, J., Kazlauskienė, A. 1997. Kalbos kultūros pratimai. Kaunas: Aesti;

- Kondratas, B. 1996. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras;

- Pakerys, A. 1978. Lietuvių bendrinės kalbos fonetikos pratybos. Vilnius: Mokslas;

- Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis;

- Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (vadovėlis). Vilnius: Baltos lankos;

- Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

- Sirtautienė, 2000, Lietuvių kalbos pratimai 5, 6 klasei.Vilnius: Alma littera ;

- Statkevičienė, J., Skaisgirienė, R.1990. Lietuvių kalbos skaitiniai. Vilnius : Mokslas ;

- Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

60

Skrócony opis:

Aktywne opanowanie morfologii, fonetyki i słownictwa (pojęcia gramatyczne w jęz. litewskim) ze szczególnym naciskiem na materiał gramatyczny oraz poprawną artykulację (wymowę) głosek jęz. lit.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują taki zakres materiału

- Deklinacje rzeczowników

- Deklinacje przymiotników

- Koniugacje

- Przyimki

- Przysłówki

- Tryb rozkazujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb oznajmujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb przypuszczający

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Liczebniki

a) główne

b) porządkowe

- Zaimki

a) osobowe

b) wskazujące

- Ćwiczenie wymowy

Wyżej wymienione części mowy (ich odmiana, użycie itp.) na zajęciach z praktycznej nauki języka litewskiego są utrwalane za pomocą licznych ćwiczeń. Po poznaniu większej części nowego materiału, jest przeprowadzany sprawdzian wiadomości (tzw. kartkówka), dzięki któremu wiadome jest jak studenci przyswoili dany materiał i co powinno się powtórzyć lub raz jeszcze wytłumaczyć. Na zajęciach nie tylko z fonetyki studenci czytają zaakcentowany tekst. Praca nad wymową polega na parokrotnym powtarzaniu danych wyrazów, głosek itp.

Literatura:

- Dobrovolskis, B. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X-XII klasei. 1998 . Kaunas: Šviesa;

- Džežulskienė, J., Kazlauskienė, A. 1997. Kalbos kultūros pratimai. Kaunas: Aesti;

- Kondratas, B. 1996. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras;

- Pakerys, A. 1978. Lietuvių bendrinės kalbos fonetikos pratybos. Vilnius: Mokslas;

- Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis;

- Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (vadovėlis). Vilnius: Baltos lankos;

- Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

- Sirtautienė, 2000, Lietuvių kalbos pratimai 5, 6 klasei.Vilnius: Alma littera ;

- Statkevičienė, J., Skaisgirienė, R.1990. Lietuvių kalbos skaitiniai. Vilnius : Mokslas ;

- Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Liczba godzin przedmiotu:

60

Skrócony opis:

Aktywne opanowanie morfologii, fonetyki i słownictwa (pojęcia gramatyczne w jęz. litewskim) ze szczególnym naciskiem na materiał gramatyczny oraz poprawną artykulację (wymowę) głosek jęz. lit.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują taki zakres materiału

- Deklinacje rzeczowników

- Deklinacje przymiotników

- Koniugacje

- Przyimki

- Przysłówki

- Tryb rozkazujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb oznajmujący

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Tryb przypuszczający

a) czasowników niezwrotnych

b) czasowników zwrotnych

- Liczebniki

a) główne

b) porządkowe

- Zaimki

a) osobowe

b) wskazujące

- Ćwiczenie wymowy

Wyżej wymienione części mowy (ich odmiana, użycie itp.) na zajęciach z praktycznej nauki języka litewskiego są utrwalane za pomocą licznych ćwiczeń. Po poznaniu większej części nowego materiału, jest przeprowadzany sprawdzian wiadomości (tzw. kartkówka), dzięki któremu wiadome jest jak studenci przyswoili dany materiał i co powinno się powtórzyć lub raz jeszcze wytłumaczyć. Na zajęciach nie tylko z fonetyki studenci czytają zaakcentowany tekst. Praca nad wymową polega na parokrotnym powtarzaniu danych wyrazów, głosek itp.

Literatura:

- Dobrovolskis, B. Lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos pratimai X-XII klasei. 1998 . Kaunas: Šviesa;

- Džežulskienė, J., Kazlauskienė, A. 1997. Kalbos kultūros pratimai. Kaunas: Aesti;

- Kondratas, B. 1996. Mokomosios lietuvių kalbos taisyklės. Vilnius: Leidybos centras;

- Pakerys, A. 1978. Lietuvių bendrinės kalbos fonetikos pratybos. Vilnius: Mokslas;

- Pakerys, A., Pupkis, A. 2004. Lietuvių kalbos bendrinė tartis. Vilnius: Gimtasis žodis;

- Ramonienė, M., Pribušauskaitė, J. 2003. Praktinė lietuvių kalbos gramatika. Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (pratybų sąsiuvinis). Vilnius: Baltos lankos;

- Ramonienė, M., Vilkienė, L. 1999. Po truputį (vadovėlis). Vilnius: Baltos lankos;

- Rėbždaitė, A.A.1998 Lietuvių kalbos žinynas. Kaunas: Šviesa ;

- Sirtautienė, 2000, Lietuvių kalbos pratimai 5, 6 klasei.Vilnius: Alma littera ;

- Statkevičienė, J., Skaisgirienė, R.1990. Lietuvių kalbos skaitiniai. Vilnius : Mokslas ;

- Stumbrienė, V., Kaškelevičienė, A. 2001. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.