Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka kazachskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJKZ-35
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka kazachskiego
Jednostka: Instytut Orientalistyki
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
turkologia, studia stacjonarne licencjackie, semestr 4
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: język kazachski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

filologia, program kształcenia: turkologia

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 rozwijanie czterech podstawowych kompetencji językowych (mówienie, czytanie, pisanie słuchanie) języka kazachskiego na poziomie А2


C2 zaznajomienie z podstawowym słownictwem języka kazachskiego


C3 ćwiczenie podstawowych form gramatycznych języka kazachskiego


C4 zaznajomienie z aspektami z pogranicza języka i kultury kazachskiej


C5 rozwijanie umiejętności tłumaczenia aspektów kultury polskiej (i europejskiej) w środowisku kazachskim

Pełny opis:

Adam körki – şüberek; ubrania i kolory

U lekarza, ciało ludzkie, zdrowie, tryb warunkowy (warunek rzeczywisty -sA → AdI) Ćwiczenie modalności: przymus, konieczność (-Uw-I kerek / qajet / tiyis)

Hobby; co robisz w wolnym czasie? (Sport i my)

Qyzmet körsete bilu de - öner – usługi

Saıahattar (älem jäne biz) – podróże (Świat i my; rodzaje transportu: na lotnisku, na dworcu); popularne miejsca turystyczne w Kazachstanie i Polsce

Plany na przyszłość, praca i kariera; Ćwiczenia leksykalne / tryb warunkowy (warunek o małym prawdopodobieństwie -sA → Ar edi)

Literatura:

Aqtay, Gülayhan, Jankowski, Henryk. 2011. Słownik kazachsko-polski. Kraków: Księgarnia akademicka

Aqtay, Gulayhan, Zuzanna Grzywacz, Henryk Jankowski. 2015. Kazakh for beginners Poznań: UNI-DRUK

Aqtay, Gulayhan, Katarzyna Stefaniak-Rak, Jakub Jakusik. 2015. Kazachski na co dzień Poznań: UNI-DRUK

Көшен, Тоты, Ақтай, Гүлайхан, Әбжан, Гүлмарт. 2000. Қазақ тілін үйренейік. Анкара: Bilig yayInları

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. A1 Қазақ тілін қарапайым деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

З.С. Күзекова, Т.Т. Аяпова, Ф.Ш. Оразбаева, М.Қ. Мамаева. 2017. A2 Қазақ тілін базалық деңгейде меңгерудің деңгейлік тақырыптық лексикалық минимумы / Екінші басылым. – Астана: «Ұлттық тестілеу орталығы» РМҚК.

Г. Қ. Досмамбетова, А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, А. Д. Сейсенова 2016. Қазақ тілі. Оқулық А1. Қарапайым деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

А. К. Балабеков, А. Т. Бозбаева-Хунг, Г. Қ. Досмамбетова, Ә. Ж. Хазимова, Б. О. Салыхова. 2016. Қазақ тілі. Оқулық А2. Базалық деңгей. Астана: Ұлттық тестілеу орталығы.

Мемлекеттік тіл порталы: http://www.til.gov.kz

Strony poświęcone nauce języka kazachskiego:

http://www.soyle.kz/

http://qazaqtili.el.kz/kazak-tili//

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student:

Potrafi konstruować wypowiedzi ustne w j. kazachskim na poziomie А2

Potrafi konstruować wypowiedzi pisemne w j. kazachskim na poziomie A2

Rozumie wypowiedzi w j. kazachskim na poziomie А2

Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty w j. kazachskim na poziomie A2

Zna dogłębnie słownictwo z popularnych dziedzin

Potrafi posługiwać się zaawansowanymi konstrukcjami gramatycznymi

Zna dogłębnie przejawy kultury kazachskiej

Potrafi realizować projekty w grupach, jak również samodzielnie

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach

- wykonanie i zaliczenie wszystkich prac domowych

- zaliczenie wszystkich kartkówek cząstkowych

- kolokwia na koniec każdego tematu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia semestralnego jest zaliczenie wszystkich kolokwiów.

- wiedza w zakresie wszystkich tematów nabyta w wyniku zadań przewidzianych na zajęciach

- praca semestralna [praca semestralna polega na samodzielnym wykonaniu przez studenta składającego się z kilku części zadania; praca ma na celu ewaluację podstawowych kompetencji językowych studenta (czytanie, mówienie, pisanie oraz słuchanie)].

- warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność na sześciu zajęciach)

- egzamin pisemny oraz ustny

*W przypadku prowadzenia zajęć przez kilku prowadzących udział materiału egzaminacyjnego/zaliczeniowego odpowiada procentowemu udziałowi prowadzących w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-24 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Gulayhan Aqtay, Umit Kydyrbayeva
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Lektorat - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
tel: +48 61 829 4000
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)