Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka koreańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJK-46 Kod Erasmus / ISCED: 09.8 / (0232) Literatura i językoznawstwo (lingwistyka)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka koreańskiego
Jednostka: Instytut Etnolingwistyki
Grupy: Filologia, specjalność filologia koreańska, studia stacjonarne I stopnia, semestr 4
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język koreański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Filologia - filologia koreańska

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

Przedmiotem zajęć jest praktyczna nauka języka koreańskiego. Student poznaje system gramatyczny, poszerza słownictwo przewidziane zakresem podręcznika, uzyskuje praktyczną znajomość kontekstu kulturowego.

Rok studiów (jeśli obowiązuje):

II rok

Skrócony opis:

Student uzyskuje wiedzę gramatyczną oraz leksykalną, rozbudowując posiadane zasoby wiedzy o języku koreańskim. Rozumie wypowiedź ustną zarówno wypowiadaną przez wykładowcę, jak i innego studenta a także nagraną i odsłuchaną. Posiada umiejętności komunikacyjne pozwalające na przekaz i uzyskanie pożądanej informacji. Uzyskuje podstawę do dalszej nauki języka koreańskiego.

Pełny opis:

Student poznaje słownictwo oraz gramatykę z lekcji 1-15 (Korean 2) w semestrze I oraz słownictwo i gramatykę z lekcji 15-30 (Korean 2) w semestrze II. Podział zajęć jest umowny i może zostać zrealizowany szybciej lub później w zależności od tempa pracy grupy.

Zagadnienia gramatyczne:

- konstrukcje postępu/zmiany stanu (z czasownikami aktywnymi i deskryptywnymi)

- konstrukcje mowy zależnej;

- konstrukcje porównawcze;

- stopniowanie przymiotników;

- konstrukcje przypuszczające z obydwoma typami czasowników we wszystkich czasach;

- konstrukcje przyczynowo-skutkowe ze skutkiem/przyczyną w przyszłości/przeszłości/teraźniejszości;

- konstrukcje nakazu i wyboru;

- konstrukcje doświadczenia;

- czasowniki nieregularne (grupy 6-7);

- reporterski styl wypowiedzi;

- konstrukcje przypuszczalne i sugestywne;

- konstrukcje upływu czasu i paralelne;

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Korean 2. Seoul National University, Moonjinmedia Publishing, 1999. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Efekty uczenia się:

Student potrafi użyć w mowie i piśmie objęte przedmiotem słownictwo, stosownie do sytuacji komunikacyjnej, potrafi użyć objęte przedmiotem konstrukcje gramatyczne adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej zakresie przewidzianym przedmiotem, tłumaczyć i analizować teksty języka koreańskiego pod względem gramatycznym i pragmatycznym w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi wypowiadać się i prowadzić rozmowę w języku koreańskim w zakresie przewidzianym przedmiotem, potrafi komunikować się pisemnie w języku koreańskim, sformułować tekst w odpowiedniej formie (listu, eseju, wypracowania) w zakresie przewidzianym przedmiotem, zna elementarną terminologię gramatyczną w zakresie objętym przedmiotem, potrafi samodzielnie posługiwać się źródłami informacji na temat pisowni, słownictwa i gramatyki języka koreańskiego w zakresie wykraczającym poza treści nauczania

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich testów kontrolnych (ilość ustalona przez wykładowców indywidualnie, minimum 60,01%), możliwe 2 nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze, końcowa ocena na podstawie wyniku egzaminu ustnego i pisemnego (<60,01% - ndst, 60,01-70% dst, 71-75% dst+, 76-85% db, 86-90% db+, 91%< bdb), rozliczenie się z zadanych prac domowych.

Metody: pisemny i ustny egzamin końcowy, cząstkowe testy zaliczeniowe w procesie kształcenia. Bieżąca kontrola w trakcie zajęć dydaktycznych. Prace domowe. Ocena realizacji zadań pozalekcyjnych (opcjonalne).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-22 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-22 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Borowiak
Prowadzący grup: Saia Lee, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Kida, Saia Lee
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 150 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Stanik
Prowadzący grup: Choon-Sil Lim, Anna Stanik, Emilia Wojtasik-Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.