Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 09-PNJASZ-LK-16 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego – sprawności zintegrowane
Jednostka: Instytut Lingwistyki Stosowanej
Grupy: Moodle - przedmioty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmioty dla programu DLx-LSTK
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: język angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Kierunek studiów:

Lingwistyka stosowana, specjalność lingwistyka komputerowa

Poziom przedmiotu:

I stopień

Cele kształcenia:

C1 Rozwinięcie umiejętności budowania wypowiedzi ustnych i pisemnych

C2 Rozwinięcie umiejętności odbioru tekstów mówionych i pisanych

C3 Rozwinięcie umiejętności samodzielnej pracy nad językiem

C4 Zainteresowanie kulturą krajów anglosaskich

C5 Budowanie umiejętności komunikacji i pracy w grupieRok studiów (jeśli obowiązuje):

I rok

Moduł zajęć/przedmiotu prowadzony zdalnie (e-learning):

Nie dotyczy

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji:

Potwierdzona wiedza i umiejętności z praktycznej nauki języka angielskiego na poziomie B1+

Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć:

Materiały przekazywane są w formie elektronicznej i papierowej.

Metody prowadzenia zajęć umożliwiające osiągnięcie założonych EK:

Dyskusja

Praca z tekstem

Uczenie problemowe (Problem-based learning)

Gra dydaktyczna/symulacyjna

Metoda ćwiczeniowa

Demonstracje dźwiękowe i/lub video

Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)

Praca w grupachNakład pracy studenta (punkty ECTS):

4 ECTS

Skrócony opis:

W ramach praktycznej nauki języka angielskiego studenci pracują nad tekstami o różnej tematyce ćwicząc i rozwijając przy tym umiejętność budowania wypowiedzi zarówno ustnych jak i pisemnych. Jednocześnie studenci pracują sami nad językiem (gramatyka, słownictwo, wymowa).

Pełny opis:

Zwierzęta

Jedzenie

Sport

Zdrowie

Turystyka

Ekologia

Historia a historie

Święta i zwyczaje

Kosmos

Odkrycia

Literatura:

1. Cotton David, David Falvey i Simon Kent. 2008. Language leader. Harlow, Longman Pearson

2. Roberts, Rachel, Clare, Antonia, JJ Wilson. 2011. New Total English. Harlow, Pearson Longman.

3. artykuły z prasy angielskiej i amerykańskiej, inne teksty autentyczne, audycje radiowe, fragmenty filmów

Efekty uczenia się:

Rozumie główne zagadnienia przedstawiane audycjach radiowych, telewizyjnych i w filmach obcojęzycznych

Czyta ze zrozumieniem teksty na poziomie B2

Prezentuje swoje stanowisko

Komentuje zdania i opinie innych

Pisze krótkie komentarze/ akapity

Metody i kryteria oceniania:

bardzo dobry (bdb; 5,0):

dobry plus (+db; 4,5):

dobry (db; 4,0):

dostateczny plus (+dst; 3,5):

dostateczny (dst; 3,0):

niedostateczny (ndst; 2,0):

5. – znakomite posługiwanie się językiem/ student używa zróżnicowanych struktur

gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji, wymowa na poziomie

poszczególnych dźwięków jak i prozodycznym jest prawie bezbłędna, udzielane

odpowiedzi są odpowiednie do sytuacji zarówno jeśli chodzi o znajomość tematyki jak i

zasad dyskursu/ , znakomite umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobre posługiwanie się językiem / student używa zróżnicowanych struktur

gramatycznych jak i słownictwa odpowiedniego do sytuacji chociaż zdarzają się

niewielkie uchybienia , wymowa na poziomie poszczególnych dźwięków jak i

prozodycznym bardzo dobra , bez wyraźnych naleciałości z języka ojczystego/, bardzo

dobre umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobre posługiwanie się językiem/ student używa odpowiednich struktur gramatycznych

jak i słownictwa chociaż unika skomplikowanych struktur, wymowa z nieznacznymi

uchybieniami , które nie zakłócają komunikacji, udzielane odpowiedzi są odpowiednie,

ale brakuje im dłuższego rozwinięcia/ dobre umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne

3.5 - zadawalające posługiwanie się językiem/ student w dużej mierze używa w miarę

poprawnych struktur gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na przekaz treści ,

wymowa jest w miarę poprawna, chociaż u słuchacza wywołuje dyskomfort

spowodowany nieznajomością poszczególnych dźwięków oraz intonacji, udziela

niepełnych wypowiedzi/, zadawalające umiejętności i kompetencje personalne i

społeczne, ale zawierające błędy nie utrudniające komunikacji

3.0 – zadawalające posługiwanie się językiem/ student w używa w miarę poprawnych struktur

gramatycznych jak i słownictwa, które pozwalają na dostateczny przekaz treści, wymowa

nosi znamiona interferencji z języka ojczystego , udzielane odpowiedzi są często

fragmentaryczne i wymagają dodatkowych pytań ze strony egzaminatora/ , zadawalające

umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale zawierające błędy czasami

utrudniające komunikację

2.0 – niezadowalające posługiwanie się językiem/ zakres struktur gramatycznych jak i słownictwa jest bardzo ograniczony, treść nie jest przekazana , odpowiedzi są szczątkowe lub w ogóle ich brak, wymowa jest często niezrozumiała, niezadowalające umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest

a) przygotowanie do zajęć,

b) znajomość wyznaczonej literatury,

c) samodzielna praca z odsłuchem,

d) napisanie akapitów,

d) aktywność na zajęciach,

e) zaliczenie na min 60 % kolokwiów leksykalnych.

Skala ocen w przypadku punktowego oceniania (kolokwia leksykalne oraz inne testy, np. czytanie ze zrozumieniem )

0-59,9% - ocena niedostateczna

60-67,9% - ocena dostateczna

68-75,9% - ocena dostateczna plus

76-83,9% - ocena dobra

84 -91,9% - ocena dobra plus

92-100% - ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Szymon Machowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: Szymon Machowski, Jakub Przybył
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: Katarzyna Bieniecka-Drzymała, Szymon Machowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paula Trzaskawka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.